Hva er Blomstermedisin

Kjente systemer for blomstermedisin er Bachs blomstermedisin og Australsk blomstermedisin. Blomstermedisin skal aktivere selvhelbredende krefter og gi balanse.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Blomstermedisin tilfører blomstens energetiske kvaliteter, som skal aktivere pasientens selvhelbredende krefter. I likhet med homeopatiske midler er de kjemiske substansene ikke tilstede i målbare doser.

Blomstermedisin benyttes først og fremst mot emosjonelle symptomer, enten som supplerende behandling eller som enkeltstående behandlingsmetode.

Et grunnleggende prinsipp bak blomstermedisin er at kroppen preges av våre tanker. Edward Bach, opphavsmannen til Bachs blomstermedsiner, forsket på menneskesinnets forskjellige ubalanser og delte dem inn etter syv ulike psykiske tilstander:

1. Frykt
2. Ubesluttsomhet og usikkerhet
3. Ensomhet
4. Manglende interesse i nåværende tilstand
5. Overfølsomhet for tanker og ideer
6. Fortvilelse og motløshet
7. Overbekymring for andres velferd

Blomsteressenser har vært kjent og brukt i en rekke kulturer langt tilbake i tid. De første kjente beskrivelser kommer fra Paracelsus (1493-1541). Han samlet dugg fra blomster til behandling av pasientenes følelsesmessige ubalanser. De fleste kunnskapene om blomsteressenser gikk med tiden gradvis tapt, inntil de ble gjenoppdaget.

Den mest kjente systemet for blomstermedisinene som brukes i dag er utviklet av den engelske legen doktor Edward Bach (1886-1936). Vi har også Australsk blomstermedisin – «Australian Bush Flower Essences», utviklet av Ian White (f.1945).

Bachs blomstermedisiner
Edward Bach bestemte seg tidlig for å bli lege og fullførte i 1912 sitt legestudium. På denne tiden krevde infeksjonssykdommene mange menneskeliv, og barnedødeligheten var høy i England. Det var få medikamenter som kunne hjelpe på disse lidelsene. Bach satte igang med forskning og klassifisering av bakterier. Han ble mer og mer overbevist om at pasienter måtte behandles individuelt ut fra temperament og personlighet.

Bach flyttet til Wales etter å ha arbeidet en periode ved London Homeopathic Hospital. Det sies at hans følsomhet ble forsterket i disse landlige omgivelse og at han etterhvert ble i stand til å føle de forskjellige planters egenskaper og kraft, samt hvilke mentale og følelsesmessige konflikter de kunne hjelpe for.

I løpet av åtte år hadde han samlet 38 forskjellige remedier. Bach utviklet etter hvert også en trettiniende remedie som er sammensatt av fem forskjellige blomsteressenser. Denne blir brukt til behandling av emosjonelt sjokk eller ved andre sterkt ubehagelige situasjoner.

Australsk blomstermedisin
Australian Bush Flower Essences er utviklet av Ian White. Han utviklet i alt 62 forskjellige blomsteressenser, som sies å være spesielt egnet for det moderne travle mennesket og problemer som stress og frustrasjon. Disse essensene brukes til å behandle problemområder som kommunikasjon, seksualitet, læreferdigheter, kreativitet og spiritualitet – områder Bachs blomstermedisin ikke dekker.

Mer om Australsk blomstermedisin

Målet til doktor Bach var å påvirke pasientenes mentale holdning. Han mente at fysisk sykdom var en slags «konsolidering av mental holdning». Pasienten selv er den viktigste faktor i denne spesielle helbredelsesformen.

Den mentale prosessen påvirkes både gjennom inntak av en individuelt tilpasset blanding av blomstermedisin, men også gjennom kunnskap om hva de utvalgte står for og hva de skal prøve å gi av positiv selvinnsikt og selvutvikling.

Den rette essens velges ved utspørring eller andre testmetoder. I følge utøverne settes utspørringen emosjonelle symptom i relasjon til fysiske og psykososiale faktorer, og medvirker således til en bevisstgjøringsprosess.

Blomstermedisin kan taes som egenbehandling, eller man kan få veiledning og oppfølging av behandler.

Flere behandlere bruker blomstermedisin i tillegg til annen behandling

Midlene gis som engangsbehandling eller tas over én til flere måneder, avhengig av hvor dypt problemene sitter, hvor omfattende tilstanden eller plagen er.

Behandlingsforløp kan avtales med behandler, terapeut

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.
Urter kan imidlertid gi allergiske reaksjoner.

– Produktene inneholder alkohol og skal ikke inntas av dem som ikke skal ha alkohol.
– Urter kan forstyrre opptak av legemidler.
– Oppsøk kvalifisert behandler.
– Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
– Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Samtidig tilsier andre studier ingen effekt utøver placebo.

Comparison of the effectiveness of Bach flower therapy and music therapy on dental anxiety in pediatric patients: A randomized controlled study.
Resultatene av denne studien viser signifikante effekter av både enkeltdose av BFT (Bach Blomstermedisin)  og eksponering for MT (Musikkterapi) på reduksjon av tannangst hos barn i alderen 4 til 6 år.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Blomstermedisiner er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> Søk her: Behandler.no

Opplæring foregår gjerne som et kortere kurs eller workshop, eller det kan inngå i en mer omfattende utdanning innen naturmedisin.


Behandleroversikten på  Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.
Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no

Aktuelle behandlere

Søk i hele behandleroversikten

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

  • Om behandlingsmetoder
  • Artikler om helhetlig helse
  • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.