Hva er Hulda Clarks metode

Hulda Clarks metode bygger på en oppfatning om at de fleste sykdommer skyldes mikrober – parasitter, virus og bakterier eller forurensning. Behandling går ut på å rense kroppen ved hjelp av ulike teknikker.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Tanken bak Hulda Clarks metode er at mennesker kan ha giftstoffer og skadelige mikrober i kroppen og at man ved behandlingen gjennomgår en renselsesprosess, som også er med på å styrke kroppen og immunforsvaret.

Disse giftstoffene får vi i oss via kjemikalier og tilsetningsstoffer gjennom maten, kosmetikk, tannfyllinger, luften vi puster inn m.v.

Giftstoffene og de uønskede mikroorganismene påvirker helsen og immunforsvaret, og sees som en forklaring på hvorfor kroniske sykdommer og krefttilfeller blir mer og mer vanlig, ifølge metoden. Å rense kroppen for giftstoffer og skadelige mikrober skal bidra til en bedre helsetilstand, og det hevdes også at behandlingen er effektiv mot flere sykdomstilstander som for eksempel infeksjoner, candida, eksem, nyre- og gallesten mv.

Om parasitter som sykdomsårsak
Parasitter er organismer som lever på eller i en vertsorganisme. Noen kjente eksempler er lopper og lus, innvollsorm og flått. Mange av parasittene som lever på og av mennesker er oftest mikroskopiske, men de kan likevel forårsake alvorlige sykdommer.

Videre heves det at påvirkningen fra parasitter kan føre til at vertens immunsystem står i konstant alarmberedskap, noe som begrenser immunsystemets evne til å utføre de oppgavene det egentlig er satt til å gjøre. Dersom dette pågår over tid, vil kroppen bli mer utsatt for virus- og bakterierelaterte sykdommer.

Et sterkt immunforsvar er også viktig for å kunne opprettholde et godt energinivå. Mennesker med svekket immunforsvar kan føle seg trøtte og uten energi, og ofte kan dette altså spores tilbake til parasitter i kroppen.

I tillegg til at Hulda Clarks metode har særegne metoder for å avsløre parasitter i kroppen, hevder Clark også å ha funnet frem til sammenhengen mellom en rekke sykdommer og kombinasjonen av giftstoffer og parasitter:

Parasitten Fasciola kan for eksempel øke sannsynligheten for å utvikle HIV/AIDS, diabetes og Alzheimer, avhengig av om benzen, tresprit eller xylene/toluene også er til stede i kroppen. Astma kan skyldes Ascaris, mens migrene kan skyldes tråd orm.
Disse teoriene er omstridt.

Gjennom behandling med Hulda R. Clarks metode skal pasienten fjerne parasittene og giftstoffene som åpner for utviklingen av tilstandene. Pasienten vil også kunne oppnå en generell bedring i allmenntilstanden som følge av at immunforsvaret får konsentrert seg om hovedoppgavene sine.

Det er canadiske Hulda Clark (1928 – 2009), som står bak behandlingsmetoden. Clark tok først en doktorgrad i fysiologi ved University of Minnesota, og etter å ha forsket over tid i et statlig finansiert prosjekt, videreutdannet hun seg som naturopat og startet opp sin egen klinikk. Her utviklet hun blant annet et testapparat apparat som kalles Syncrometer (Zapping).

Apparatet skal avdekke sykdomsfremkallende mikrober og giftstoffer i kroppen eller andre stoffer, matvarer mm.). Mye av behandlingen i Hulda R. Clarks metode baserer seg på de svarene som en undersøkelse med Syncrometeret gir.

Hulda oppdaget også at alle levende organsimer har en spesiell egenfrekvens. Mikrober og parasitter vibrerer f.eks. med en frekvens på 300-430 kHz, mens større organismer som for eksempel mennesket har en langt høyere frekvens (opp til 8100 kHz). Ved å sende elektriske impulser med samme frekvens som en bestemt parasitt gjennom kroppen vil man kunne ta livet av parasitten.
Gjennom studier har egenfrekvensen til en rekke organismer (sopp, virus, parasitter m.m.) blitt kartlagt, og man har dermed en metode for å eliminere mulige sykdomsårsaker. Denne teknikken kalles for ”zapping”, og skal være så å si smertefri for pasienten.

Hulda Clarks metode brukes ved:

 • Opphopning av giftstoffer
 • Parasitter i kroppen
 • Svakt immunforsvar
 • Candida

En behandling etter Hulda Clarks metode starter gjerne med en lengre samtale der sykdomsbilde, mulige parasitter og forurensningskilder gjennomgås. I tillegg til dette foretas det målinger med Syncrometeret, og ofte kommer man også inn på kosthold og livsstil.

Basert på den innledende konsultasjonen vil behandler sette opp et behandlingsforløp som kan omfatte renselsesprogram, diett/kostholdsveiledning og kosttilskudd, zapping med et elektrisk frekvensapparat mm.

Generelt kan behandlingen deles inn i tre faser:

 • Først tar man livet av parasitter og uønskede mikroorganismer ved hjelp av zapping og sterke urtekurer.

 • Deretter settes det i gang ulike renselsesprosesser for å skille ut giftstoffer. Hovedfokus er her å rense nyrer og lever, ettersom funksjonen til disse organene er helt vesentlig for at kroppen skal kunne kvitte seg med avfallsstoffer. Svikt i nyre og lever kan blant annet føre til nyre- og gallesten og en opphopning av avfallsstoffer andre steder i kroppen.

 • Til slutt fjerner man forurensende stoffer fra maten, hjemmet og eventuelt også amalgamfyllinger –  amalgamsanering.

  Behandlingen vil kreve en del egeninnsats fra pasienten.

  Se også Hva er homotoksikologi

Forløp avhenger av hvor omfattende tilstanden eller plagen er. Antall oppfølgingsbesøk vil variere noe fra person til person, men de fleste tilstander kan bedres med kun noen få behandlingstimer, ifølge utøvere av metoden.

Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden, men urter og kosttilskudd kan gi bivirkninger av ulik grad.

 

Urter og kosttilskudd kan forstyrre opptak av legemidler.

 • Oppsøk kvalifisert behandler.
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og  studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Hulda Clarks-behandler er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offenlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> Søk i behandlerlisten: Behandler.no

Opplæring kan forekomme som et kurs/opplæring i apparat, evt. inngå i annen utdannelse.

> Kurs og utdanning

Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.


Finn behandler på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Søk i hele behandleroversikten

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.