Hva er Homotoksikologi

Homotoksikologi er en videreutvikling av homeopati basert på en teori om at sykdom skyldes giftstoffer i kroppen og grunnprinsippet om seks faser ved bekjempelsen av sykdom.

 

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Homotoksikologi bygger på en oppfatning om at all sykdom skyldes giftstoffer i kroppen, enten disse stoffene kommer fra eksterne kilder – forurensning, bakterier, virus mv, eller en opphopning av kroppens egne avfallsstoffer.

Ordet homotoksikologi betyr menneskelige gifter.
Homo=menneske
Toksin=gift.

I homotoksologien oppfatter man symptomer på sykdom som kroppens måte å helbrede seg selv, og de bør derfor ikke undertrykkes. Giftstoffer fører til at kroppen går til ”krig” for å fjerne giftstoffene, og uansett om kroppen vinner eller taper denne kampen, vil symptomer og sykdom være en naturlig følge. Istedenfor å undertrykke symptomene forsøker man derfor å stimulere kroppens immunforsvar slik at det kan føre en mer effektiv kamp mot giftstoffene.

For å få til dette bruker man det gamle homeopatiske prinsippet om at ”likt kurerer likt”. Dette prinsippet tilsier at stoffer som i store mengder vil kunne føre til liknende symptomer som pasienten har vil kunne brukes i små mengder for å fjerne symptomene. Homeopatisk og homotoksologisk medisin kan slik sett sees på som et lokkemiddel som får kroppens immunforsvar til å konsentrere seg om de rette stedene.


De seks faser

 • Utskillingsfasen: Kroppen forsøker å skille ut giftstoffene gjennom diaré, rennende nese, oppkast m.v.

 • Betennelsesfasen: Hvis giftstoffene ikke kan fjernes gjennom utskillelse, forsøker kroppen å nøytralisere giftstoffene gjennom en betennelse (f.eks. feber)

 • Oppsamlingsfasen: Dersom verken utskillingsfasen eller betennelsesfasen har tilstrekkelig effekt, vil giftstoffene bindes opp i celler og vev. I denne fasen er det gjerne ingen symptomer.

 • Gjennomtrengningsfasen: I denne fasen har giftstoffene trengt inn i celler og vev, og svekker disse. Denne fasen karakteriseres derfor av stadig sterkere symptomer.

 • Nedbrytingsfasen: Store mengder giftstoffer bryter ned cellegrupper i organer, noe som kan føre til organsvikt.

 • Differensieringsfasen: I denne fasen er cellene så nedbrutt at de ikke kan utføre sine normale funksjoner. Pasienten blir alvorlig syk og dør.

Prinsippene bak homotoksologi ble utviklet av den tyske legen Dr. Heinrich Reckeweg (1905-1985), på midten av 1900-tallet som en videreutvikling av homeopati.

En av de grunnleggende oppdagelsene som Dr. Reckeweg gjorde, var at kroppen gjennomgår seks forskjellige faser ved bekjempelsen av sykdommer. De ulike fasene har karakteristiske trekk som er til hjelp både ved diagnostiseringen og til å velge det beste preparatet for behandlingen. Dersom kroppen ikke lykkes i å bli kvitt giftstoffene i den ene fasen, går ”krigen” over i neste fase som gjerne har nye og mer alvorlige symptomer.

Homotoksologi er særlig populært i opprinnelseslandet Tyskland. Der benytter en høy prosentandel av legene både homeopatiske og homotoksologiske prinsipper i behandlingen av pasientene.

De vanligste plagene som behandles med Homotoksologi:

 • Allergi
 • Muskler/leddplager
 • Mage/tarm problematikk
 • røtthet/utbrenthet

Behandling foregår som regel ved en omfattende førstegangskonsultasjon med oppfølging.

I behandlingsfasen benyttes det en rekke forskjellige homeopatiske medisiner og preparater som skal aktivere kroppens immunforsvar og hjelper til med utsondringen av giftstoffer. Som andre homeopatiske preparater er disse medisinene potensierte, dvs. at stoffet er fortynnet i flere omganger. Grunnen til dette er at man ønsker å begrense de skadelige virkningene av stoffet – bivirkningene.

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor omfattende tilstanden eller plagen er, hvor lenge tilstanden har eksistert.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler/terapeut.

Man kan få en forbigående forverring av tilstanden.
Dette sees gjerne på som en inikasjon på at et middel har truffet riktig.

 • Oppsøk kvalifisert behandler.
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Homotoksikologi er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> Søk her: Behandler.no

Utdanning eller deler av faget kan inngå i hommeopatiutdannelse eller forekomme som selvstendig kurs/utdannelse.

> Kurs og utdanning

Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.

Finn behandler på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Søk i hele behandleroversikten

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.