Hva er Krystallterapi

Krystaller og steiner som brukes i behandling er naturlig forekommende mineraler, inkludert edelstener. Terapeutisk bruk av krystaller er kjent fra flere ulike kulturer gjennom historien.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto: Shutterstock. Finn behandler, terapeut, coach på BEHANDLERLISTEN, Behandler.no

I krystallterapi eller steinterapi plasseres de ulike krystallene bestemte steder på kroppen eller man bærer dem på seg over tid. Steiner og krystaller brukes for å løse blokkeringer og harmonisere bioenergetiske systemer.

Mange mineralarter kan danne krystaller og disse steinene har en naturlig geometrisk form som gjenspeiler den indre atomstrukturen.

Utøvere av krystallterapi på BEHANDLERLISTEN


Relatert:
Hva er Healing

Terapeutisk bruk av krystaller og steiner har vært kjent i mange kulturer fra gammelt av. Det gamle egyptiske manuskriptet Ebers Papyrus fra rundt 1500 f.Kr. omtaler steinenes terapeutiske virkninger ved forskjellige helseproblemer.

Bibelen referer til steinenes egenskaper, ofte som symboler på åndelige kvaliteter og brukt ved religiøse ritualer.

Hildegaard von Bingen (1098-1179), tysk abedisse, urtemedisiner, forfatter og komponist, anbefalte blant annet topas for å kurere dårlig syn.

Flamske Anselmus De Boodt, (1550 -1632) var humanist, mineralog, lege og naturalist. Han skrev i 1636 at det at steiner virker når de plasseres på kroppen er så empirisk veldokumentert at enhver som tviler på dette må kalles arrogant.

Sammen med tyske Georgius Agricola, etablerte de Boodt moderne mineralogi. De Boodt var en ivrig mineralsamler som reiste vidt til forskjellige gruveområder i Tyskland, Bøhmen og Silesia for å samle prøver. Hans endelige arbeid på temaet var Gemmarum et Lapidum Historia (1609). Han mente samtidig at en del steiner hadde blitt tilskrevet egenskaper de ikke har.

En annen kjent person med kunnskap om mineraler er amerikanske George F. Kuntz (1856-1932). Han skrev blant annet et stort verk om tro og overtro knyttet til steiner. Han mente at troen på steinenes terapeutiske egenskaper har vært universell.

I nyere tid, med økende fokus på biokjemiske forklaringsmodeller, har steinenes virkning av mange blitt avvist som overtro. Men spor etter oppfatninger og bruk ligger stadig i enkelte mineralnavn, for eksempel betyr «ametyst» avgiftende eller edru.

 • Behandlingsmetoden brukes ved en rekke forskjellige plager, problemer og innen selvutvikling.
 • Løse blokkeringer

Under en behandling som innbefatter bruk av steiner og krystaller vil disse plasseres rundt på kroppen, ofte i relasjon til kroppens livsenergisentre, chakraer og livsenergibaner (ref. Akupunktur). Valg av steiner kan foregå etter hva klienten/brukeren selv opplever en livsenergimessig respons på. Andre velger steiner ut i fra bestemte teorier om steinenes virkninger.

Krystall- og steinterapi brukes gjerne i kombinasjon med andre behandlingsformer, som massasje, livsenergi- og balaseringsteknikker, kinesiologi og healing. Krystallene og steinene benyttes da som redskaper for å forsterke annen behandling.

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvorhvor omfattende tilstanden eller plagen er.
Behandlingsforløp kan avtales med krystallterapeut

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.

 •  Oppsøk kvalifisert behandler/krystallterapeut
 •  Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 •  Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Krystallterapeut er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon:

> Krystallterapeuter på BEHANDLERLISTENn

> Søk i hele BEHANDLERLISTEN

Krystallterapi kan foregå som et eget studie, eller inngå i utdanning i for eksempel healing.

> Kurs og utdanning i HEALING

BEHANDLERLISTEN på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon:

Krystallterapeuter på BEHANDLRLISTEN

Healere på BEHANDLERLISTEN


> Søk i hele BEHANDLERLISTEN

 • Søk på behandlingsmetode
 • Søk på navn
 • Søk sted/område
 • Søk på problem/plage
 • Les resultat som liste eller på kart


Er du healer, behandler, terapeut uten oppføring på BEHANDLERLISTEN?
Bli funnet!
Bestill HER, eller send oss en epost: post(at)behandler.no

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.