Hva er Aditi energibalansering

Aditi er en metode for energibalansering der ubalanser bearbeides slik at kroppen skal komme i en tilstand hvor naturlige, helbredende krefter får virke.

Tekst: Unni Nordbrenden

Aditi er en metode for energibalansering som tar sikte på å påvirke og balansere kroppens energisystemer. Behandlingsmetoden utøves ved at ubalanser og blokkeringer bearbeides med oppbyggende og høyfrekvent energi, slik at kroppen skal komme i en harmonisk tilstand hvor kroppens naturlige helbredende krefter får virke.

Aditi er navnet på en vedisk gudinne, som representerer en altomfattende ånd og uendeligheten som opprettholder alt liv. På sanskrit betyr ordet Aditi ”det uendelige” eller ”det som er ubegrenset”.

Energiformen som behandleren tar i bruk har en frekvens som ligger utenfor det målbare elektromagnetiske feltet, og skal være nøytral slik at både positive og negative poler kan påvirkes samtidig.

Aditi energibehandling har bakgrunn i hinduistisk tradisjon.

Ved Aditi behandling fokuserer man ikke direkte på ubalanser som smerte, sykdom eller negative sinnstilstander, men man forsøker heller å jobbe med energiblokkeringene som direkte eller indirekte har forårsaket ubalansen. For å forklare nærmere hvordan Aditi virker, kan man tenke seg menneskekroppen som et energisystem. Kroppen består av energi, og transformerer også energi fra mat og ioner i luften. Mennesket både skaper og utnytter en form for elektrisk kraft, noe som eksempelvis kan måles i hjernen ved hjelp av EEG.

Mennesker kan belastes av stress, miljøpåvirkning, destruktive tanker m.v. For mye belastning kan føre til at sikringen ”går” ved at det oppstår en blokkering som kan medføre ulike symptomer av psykisk og fysisk art. En behandling med Aditi handler dels om å oppdage og lokalisere slike ubalanser og blokkeringer, dels å løse opp blokkeringene ved å høyne frekvensen i det aktuelle området.

Behandlingsformen sies å kunne bidra til blant annet:
– Styrket immunforsvar
– Lindring av fysiske plager
– Økt tilgang til intuisjon
– Kreativitet og frihet fra frykt og nedbrytende tankemønstre

Under en energibalansering med Aditi ligger man vanligvis på en behandlingsbenk med lukkede øyne, mens behandleren arbeider med chakrapunkter, meridianer (også kjent fra akupunkturen) mv. Mange blir avslappet under dette arbeidet.

I tillegg til at behandleren arbeider med spesifikke problemstillinger og energipunkter, vil man også som regel sjekke og eventuelt rebalansere grunnenergiene.

Hele behandlingen kan ta i underkant av en time, hvor de siste minuttene brukes til å ligge rolig på benken mens frekvensene virker i kroppen. Disse frekvensene fortsetter å arbeide i 1-2 uker etter avsluttet behandling.

Antall behandlinger varierer dette fra person til person. Noen kan merke forandringer allerede under første behandling, mens andre trenger 3-4 behandlinger før det evt. merkes effekt.

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor omfattende tilstanden eller plagen er.

Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.

– Oppsøk kvalifisert behandler.
– Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
– Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

(Send oss gjerne en mail hvis du har informasjon om forskning på behandlingsmetoden).

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Behandlingsmtoden er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offenlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> Søk her: Behandler.no

Utdanning kan ha et forløp over kortere eller lengre tid.
Metoden kan inngå i omfattende utdanning for healing og enerigbalansering.
> Kurs og utdanning i HEALING

Behandleroversikten på  behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut,  vveileder, trener.
Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Søk i hele behandleroversikten

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

  • Om behandlingsmetoder
  • Artikler om helhetlig helse
  • Finn behandler