Hva er Feldenkraismetoden

Feldenkrais består av bevegelsesøvelser og fungerer mest som en læringsprosess, basert på grunnleggende prinsipper for læring og utvikling. Målet er en kropp som beveger seg på en måte som gir maksimal effekt.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

I Feldenkrais bruker man repeterende bevegelser og man jobber indivuduelt eller i gruppe. Hensikten er å skape nye mønstre i hjernen, og at fysiske bevegelser da vil utføres på en sunnere og mer effektiv måte. Noen av øvelsene som brukes er kjent fra blant annet yoga, meditasjon og fra Alexanderteknikken.

Ved å repetere små bevegelsessekvenser, blir det etablert nye nerveforbindelser mellom den motoriske hjernebarken og nervesystemet. Ved å repetere bevegelsessekvensene blir de nye bevegelsene kjente og naturlige.

Feldenkraismetoden er en pedagogisk metode. Det innebærer at utøvere gjerne kaller seg feldenkraispedagoger. De jobber med alt fra spedbarn, personer med ulike skader, problemer og handicap, til idretssutøver, dansere, musikere, skuespillere, og de som er interessert i å jobbe med personlig utvikling med kroppen som en del av sin utviklingsprosess.

Det var den russisk-israelske ingeniøren Moshe Feldenkrais (1904-1984) som utviklet Feldenkraismetoden. Han arbeidet direkte med sentralnervesystemet for å få frem nye, mer effektive, sunnere og mer behagelige bevegelsesmønstre for den enkelte.

Metoden er utviklet på bakgrunn av kunnskap innen mekanikk og elektronikk, kampsport og selvforsvar, barns motoriske utvikling, egenerfaring med restituering av kneskade.

I Feldenkrais jobber man med utvikling av det potensiale som foreligger hos den enkelte, både med omfattende problemstillinger eller mer dagligdagse aktiviteter, smerter, skader osv.

Opphavsmannen Moshe Feldenkrais har uttalt at målet er en kropp som er organisert slik at den beveger seg med et minimum av krefter som gir maksimal effekt.

 • For en musiker kan målet være å oppnå bedre hurtighet, presisjon og koordinering av bevegelser.

 • Sitter man mye foran skjerm i arbeidet, kan man oppnå forbedring av sittestilling og forebygging av stressrelaterte helseplager.

 • Forøvrig kan metoden gi bedre balanse, og større fleksibilitet i kroppen.

 • For andre er målet å bli bedre tilstede i egen kropp, få økt bevissthet eller endre vaner.

Feldenkraismetoden undervises individuelt eller i grupper:

FI: Functional Integration, individuelle timer
Funksjonell integrasjon utføres med kun en elev om gangen. Eleven ligger på en benk og læreren utfører bevegelsene på elevens passive kropp. Pedagogen hjelper med å rette oppmerksomheten mot ulike deler av bevegelsene.

ATM: Awareness Through Movement, gruppeundervisning
Den andre delen er Awareness Through Movement, gruppeundervisning hvor læreren verbalt veileder deltakerne gjennom bevegelsessekvenser. Elevene er aktive deltakere med ansvar for sin egen kropp.

Man kan ta en eller flere individuelle timer, avhengig av utgangspunktet og hva man ønsker å oppnå.
En individuell time varer ca 50 – 60 minutter.

Gruppetilbudet varierer og kan tilbys som en serie timer, som faste grupper eller som workshops.

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.

 • Akutte betennelser, lokale infeksjoner eller svulster kan forverres av manuelle behandlingsteknikker.
 • Oppsøk kvalifisert behandler.
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Feldenkraispedagog er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> Søk her: Behandler.no

Utdanningen tilbys flere steder omkring i verden, som regel lagt opp som deltidsstudium med 800 timer over en 4-årsperiode.

> Kurs og utdanning

Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Søk i hele behandleroversikten

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.