Hva er Alexanderteknikken

Alexanderteknikken er en læringsprosess for å oppnå gode og balanserte kroppsbevegelser. Teknikken brukes først og fremst som forebyggende opptrening i helse og vitalitet.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto: Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Alexanderteknikken arbeider utfra prinsippet om at kropp og sinn utgjør en udelelig enhet. Et annet prinsipp er at bruk påvirker funksjon, det vil si at når noe går galt kan det være fordi vi gjør noe galt.

Denne teknikken skal hjelpe til med bevisstgjøring av uhensiktsmessige reaksjoner slik at normal funksjon gjenopprettes.

Utøvere kalles lærer og ikke behandler/terapeut, og de som er med på timen kalles ofte elev og ikke pasient/klient.

Alexanderteknikken ble utviklet av den australske skuespilleren Frederick Matthias Alexander (1869-1955). Han oppdaget hvordan han kunne endre sine vaner for å bli kvitt problemer med stemmen, og han utarbeidet en metode for å undervise i teknikken som bærer hans navn.

I 1904 flyttet Alexander til London hvor han hadde en omfattende undervisningpraksis. Flere av datidens kjente skuespillere, forfattere og vitenskapsmenn var blant hans elever. Fra 1931 utdannet han Alexanderlærere, og i dag er teknikken tilgjengelig i over 30 land.

Metoden jobber ikke direkte med å fjerne spesielle plager, den er ingen kur mot en bestemt tilstand eller sykdom, men brukes først og fremst som forebyggende opptrening innen helse og vitalitet. Teknikken kan hjelpe en med å bli klar over skadelige spenninger i kroppen som man ikke selv har merket.

 • Utøvere av idrett eller kampsport kan få bedre balanse og større smidighet.
 • Utøvende kunstnere som musikere, sangere, skuespillere eller dansere kan oppleve å arbeide mer balansert og effektivt.
 • Andre kan oppleve at bruk av teknikken hjelper med å takle hverdagen bedre med hensyn til stress og det kan gi mer velvære og bedre livskvalitet.

  Alexanderteknikken kan ha gunstig virkning ved lidelser der kroppsbruk er en faktor. Dette kan for eksempel være:
 • Rygg- og nakkeproblemer
 • Spenningshodepine
 • Belastningsskader
 • Pustevansker


Det hevdes også at teknikken kan ha gunstig innvirkning på på bl.a:

 • Underlivsplager hos kvinner
 • Fordøyelsesproblemer
 • Hjerte- og kretsløpsproblemer
 • Nevrologiske lidelse
 • Revmatiske lidelser
 • Stress
 • Astma
 • Migrene
 • Parkinsons syndrom
 • Stamming
 • andre helseplager

Timene er undervisning i å lære kroppsbevissthet og koordinasjon. Undervisningen foregår helst ved individuell instruksjon. Læreren veileder eleven med hendene.

Basis for timen er enkle dagligdagse bevegelser som å stå, gå, sette seg ned og reise seg, bøye seg ned og løfte noe. Forholdet mellom hodet, nakken og ryggen vektlegges. Etterhvert brukes mer komplekse aktiviteter som å skrive, bruke en datamaskin, synge eller spille et instrument. Disse aktivitetene blir tilpasset elevens behov og interesser.

Læreren bruker hendene for å overvåke elevens bruk av spenning, stimulere elevens muskelskjelett-system, og for å gi eleven direkte feedback om egen aktivitet. I tillegg har lærer og elev muntlig dialog for å gi eleven mulighet for refleksjon og tolkning av erfaringene. Målet er at eleven blir i stand til å anvende erfaringene i sitt dagligliv.

Deler av undervisningen kan foregå på en behandlingsbenk. I liggende stilling kan eleven lettere observere fastholdte spenninger.

I timen er det en fordel å ha ledige klær. Man behøver ikke kle av seg.

Alexander anbefalte minimum 30 timer, men behovet er individuelt.
En time varer gjerne 30-45 minutter.

Det er en fordel å begynne med to eller tre timer pr. uke, deretter ha ukentlige timer, ifølge opphavsmannen.

Forløp kan avtlales med behandler/lærer.

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.

 • Oppsøk kvalifisert behandler/lærer.
 • Ta kontakt med din behandler/lærer ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at Alexanderteknikken kan være til hjelp.

*Professor Frank Pierce Jones ved Tufs University i Boston utførte mange eksperimenter mellom 1955 og 1972, som viste at personer som hadde lært Alexanderteknikken hadde forandringer i bevegelse og muskelspenninger.

*En studie foretatt ved Colombia Prestbyterian Medical Center i New York i 1983 viste bedret pustefunksjon.

*Flere fremstående vitenskapspersoner har uttalt at teknikken er helt i overensstemmelse med deres vitenskapelig baserte kunnskaper, blant dem Sir Charles Sherrington (nevrofysiologi), professor Raymond Dart og nobelprisvinneren professor Nikolaas Tinbergen.

*Ved Royal College of Music undersøkte dr. Wilfred Barlow kroppsholdning og opptreden hos 40 studenter og fant en gjennomsnitt på 11 holdningsfeil hos menn og 9 hos kvinner, som ble redusert til 5 og 4 etter at gruppen hadde fått Alexander-undervisning. En kontroll gruppe, som fikk holdningforbedrende øvelser istedet for Alexanderteknikk viste ingen forbedring. Lærere rapporterte om overraskende forbedring i Alexandergruppens ferdigheter.

*En undersøkelse på stressreduksjon ved Dr. Elizabeth Valentine, foreleser i psykologi ved Royal Holloway College, Universitetet i London, viste at Alexanderteknikk for musikkstudenter gav mindre variabler i hjertefrekvensen i sterke stresssituasjoner og forbedret opptreden hos Alexanderelevene sammenlignet med kontrollgruppen.

*Resultatene fra en randomisert og kontrollert studie publisert i British Medical Journal i august 2008 viser at Alexanderteknikken er effektiv mot kroniske korsryggsmerter.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Alexanderlærer er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon:

> Søk i BEHANDLERLISTEN på Behandler.no

Alexanderlærere kan ha tre-årig utdannelse fra England. Utdannelsen finnes ellers i de fleste land i Vest-Europa; i USA, Australia og Japan.

Foreløpig er det ikke tilbud om utdannelse i Alexanderteknikken i Norge og norske utøvere har sin bakgrunn fra utlandet.

BEHANDLERLISTEN på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

 • Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.

 • Søk på behandlingsmetode
 • Søk på navn
 • Søk sted/område
 • Søk på problem/plage
 • Les resultat som liste eller på kart

  Søk i BEHANDLERLISTEN på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.