Hva er Ernæringsfysiologi

En klinisk ernæringsfysiolog gir veiledning om kosthold og ernæring til mennesker med sykdom eller en tilstand som er relatert til ernæring, og kan være autorisert helsepersonell.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

En klinisk ernæringsfysiolog ser på sammenhengen mellom kosthold og helse. Kliniske ernæringsfysiologer arbeider med behandling av kostholdsrelatert sykdom og tilstand og med forebygging av livsstils sykdommer, som regel i henhold til Statens ernæringsråd.

Fysiologi er læren om hvordan levende organismer og deres organer og celler fungerer. Ernæringsfysiologien søker å forklare hvordan funksjoner rundt ernæring foregår og reguleres og tilpasser kostholdet individuelt til den enkelte pasient.

Behandler arbeider ofte ved sykehus, men kan også jobbe ved kommunale frisklivssentraler, privat klinikk eller være tilknyttet matindustri mv. I tillegg til å gi råd og veiledning om kostholdet har en ernæringsfysiolog kunnskap om ernæring i ulike kulturer, om ernæring for ulike aldersgrupper, for gravide, for idrettsutøvere mv.

Hva er forskjellen mellom klinisk ernæringsfysiolog, ernæringsfysiolog og kostholdsveileder/ernæringsterapeut?
Man skiller mellom en Klinisk ernæringsfysiolog og Ernæringsfysiolog. Utdanning i klinisk ernæring er 5-årig på masternivå. Klinisk ernæringsfysiologer kan behandle pasienter på sykehus og har status som helsepersonell autorisasjon fra Helsedirektoratet.

En klinisk ernæringsfysiolog arbeider gjerne i tråd med offentlige helseråd


20.06.2023: Helsedirektoratet

Kunnskapsgrunnlaget for nye kostråd er lansert

Revisjon av de norske kostrådene
For å følge arbeidet med revidering av kostrådene er det etablert en prosjektside som vil bli oppdatert fortløpende.


Juni 2023: Relatert på Behandler.no:
Myndighetene undervurderer befolkningen i nye kostråd
– Argumentene for utelatelse av kostråd om ultraprosessert mat handler om helsekommunikasjon, ikke evidens. Ved å unnlate å informere befolkningen om konsekvensen av ultraprosessert mat saboterer man befolkningens mulighet til å ta informerte valg.
Siv Hilde Berg Førsteamanuensis i pasientsikkerhet ved Universitetet i Stavanger, forsker på offentlig helsekommunikasjon

 

Kostholdsråd, historikk:

Regjeringen: Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017–2021) (pdf)

Helsedirektoratet: Helsedirektoratets kostråd (utgitt i 2015) (pdf)


En klinisk ernæringsfysiolog kan også ha tilegnet seg kunnskap fra ulike tradisjoner innen Kosthold og ernæring

Tittelen Ernæringsfysiolog tildeles ikke lenger, men er fortsatt beskyttet for dem som har en bachelorgrad (3 årig utdanning), fra Universitetet i Oslo. Dette studiet, som inneholdt generell ernæringslære, ble nedlagt og nytt studieløp i ernæring ble etablert. Ernæringsfysiologer arbeider for eksempel med forebyggende helsearbeid og veiledning ved spesielle ernæringsbehov.

Se også Kostholdsveiledning og ernæringsterapi

 

Tittelen Ernæringsfysiolog ble beskyttet i 1982 og var knyttet til den tidligere grunnutdanningen i generell ernæringslære ved Universitetet i Oslo. Det siste kullet ernæringsfysiologer ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 1997.

Samtidig etablerte universitetet utdanningen i klinisk ernæring, som git tittelen Klinisk ernæringsfysiolog, som fra 2003 har hatt vært et 5-årig profesjons-masterstudium.

I 2005 ble det etablert studium i klinisk ernæring ved Universitetet i Bergen. Ved UiT Norges arktiske universitet har det vært utdanning i klinisk ernæring siden 2016, men dette studiet gir ikke tittelen ernæringsfysiolog/klinisk ernæringsfysiolog.

– Livsstilsykdommer
– Vektregulering- overvekt og undervekt
– Tarm og mageproblematikk
– Graviditet og amming
– Prestasjonsfremmende ernæring
– Cøliaki
– Diabetes
– Spiseforstyrrelser
– Metabolske sykdommer
– Spiseproblemer eller sviktende tilvekst hos barn og
– Matallergier
– Forebygge sykdom relatert til kosthold
– Overvekt, undervekt
– Ernæring i andre kulturer og land
– Ernæring for ulike aldersgrupper og gravide
– Ernæring for idrettsutøvere osv.

En klinisk ernæringsfysiolog kartlegger og vurderer klientens behov basert på sykehistorie, vekt, høyde, blodprøver, nåværende kosthold mv.

Behandling kan gå ut på å sette klienten på spesialkost, næringsdrikker eller intravenøs næring. Opplæring av pårørende, barnehager, skoler og helsepersonell kan inngå.

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor lenge tilstanden eller plagen har eksistert. En førstegangskonsultasjon kan for eksempel vare en time med påfølgende oppfølging.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Man kan ha allergi for enkelte matvarer og bivirkninger kan være alt fra ubehag til i værste fall dødelig.

  • Oppsøk kvalifisert behandler.
  • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
  • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Klinisk ernæringsfysiolog (Ernæringsfysiolog) er en beskyttet tittel.

(Tittelen Ernæringsfysiolog tildeles ikke lenger, men er fortsatt beskyttet. Bare de som har fått tittelen da denne kunne tildeles, kan bruke tittelen Ernæringsfysiolog, men disse er ikke autorisert helsepersonell).

Hvis man oppsøker en behandler, terapeut, coach som ikke er helsepersonell og jobber utenfor helsetjenesten gjelder Lov om Alternativ Behandling.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offenlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.

> Søk her: Behandler.no

Kliniske ernæringsfysiologer har en 5-årig utdanning på mastergradsnivå og er som eneste ernæringsfaglig utdannet som autorisert helsepersonell. Profesjonsstudie i klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo eller bachelor i human ernæring og master i klinisk ernæring ved Universitetet i Bergen.

(Fra høsten 2016 ble det også tilbud om utdanning innen ernæring ved Universitetet i Tromsø, dvs. bachelor i ernæring, som evt. kan påbygges til en master i klinisk ernæring).

Kostholdsveiledere/ernæringsterapeuter har egne utdanningsforløp eller kurs ved private skoler, høyskoler.

> Kurs og utdanning i KOSTHOLD OG ERNÆRINGSTERAPI

Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, veileder, trener.
Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

  • Om behandlingsmetoder
  • Artikler om helhetlig helse
  • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.