Hva er Access Bars

 Access Bars er energiarbeid – et healingsystem som innebærer berøring av ulike punkter på hodet. Målet er å gi slipp på det som begrenser og de tankene som holder en tilbake.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. Finn behandler på BEHANDLERLISTEN - Behandler.no

I Behandling med Access Bars berøres 32 punkter på hodet. Bars, dvs. «sperrene», går igjennom og rundt hodet. Disse punktene representerer ulike områder i livet som: glede, kreativitet, penger, kontroll, seksualitet, takknemlighet, sorg, helbred og mer. De omfatter og rommer tanker, følelser, sinnstemninger, ideer og overbevisninger vi har på disse områdene.

Utøvere av Access Bars på BEHANDLERLISTEN

Behandlingen skal frigjøre den elektromagnetiske ladningen som er lukket inn i hjernen av tankene, følelsene og emosjonene man har lagret gjennom livstider. Access Bars skal hjelpe med å gi slipp på uhensiktsmessige tankemønstre.

Ifølge utøvere gir man seg seg mulighet til å gi slipp på eller nøytralisere det som begrenser, og de tankene som holder en tilbake og som får en til å fungere på autopilot. «Nesten som en rens av uhensiktsmessige programmer på hard-disken».

Relatert:
Hva er Healing

Access Consciousness og Access Bars ble grunnlagt av amerikaneren Gary M. Douglas i 1990. På bakgrunn av sin interesse for å jobbe med bevissthetsendring og et ønske om å skape en forandring i verden, utviklet han metoden Access Bars, som i dag er etablert i mange land. Gary M. Douglas er forfatter, internasjonal taler og forretningsmann.

Behandling med Access Bars skal rydde opp i holdninger og tankesett, slik at man blir kvitt det som holder en tilbake i livet.

Metoden har blant annet blitt brukt ved:

 • Stress og unødig tankespinn
 • Søvnproblemer
 • ADHD
 • Hodepine
 • Angst
 • Konsentrasjonsvansker

Tilbakemeldinger har rapportert om:

 • Bedre helse
 • Endring av søvnproblematikk
 • Vekt-endring
 • Bedring i forhold og samliv
 • Endring av tanker om penger
 • Bedring av PTSD
 • Bedring av konsentrasjonsvansker
 • Mindre stress og tankekjør

Under behandling med Access Bars ligger man på en behandlingsbenk mens behandler lett berører punktene på hodet, sittende bak en.

Det er opp til den som mottar behandling om behandling skal foregå i stillhet eller om man som klient vil snakke om det som opptar en.

Behandlingen kan oppleves som en forsiktig massasje.

En behandling kan vare rundt halvannen time.

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor omfattende tilstanden eller plagen er.

Forløp kan avtales med behandler/utøver av Access Bars

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.
Lett, forbigående hodepine kan forekomme etter behandling.

Ifølge utøvere kan man ha behov for søtt og salt, samt drikke ekstra vann, som et resultat av en elektromagnetiske utladning. Dette for å unngå lett hodepine.

 • Oppsøk kvalifisert behandler /utøver av Access Bars
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring tilsier at metoden kan være til hjelp.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Access Bars er et registrert varemerke. Det betyr at sertifisering er påkrevd for å arbeide med metoden. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offenlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon:
> Utøvere av Access Bars
> Søk i hele behandlerlisten

Utdanning/kurs i regi av sertifiserte lærere.
> KURS OG UTDANNING

BEHANDLERLISTEN på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.

> Utøvere av Access Bars

> Søk i hele BEHANDLERLISTEN på Behandler.no

 • Søk på behandlingsmetode
 • Søk på navn
 • Søk sted/område
 • Søk på problem/plage
 • Les resultat som liste eller på kart

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.