Hva er Regresjonsterapi

Regresjonsterapi kommer av ”regrediere”, som betyr å gå tilbake i tid. Ved hjelp av ulike teknikker bearbeides fortrengte hendelser og minner.


Tekst: Unni Nordbrenden

regresjonsterapi

Glemte eller fortrengte opplevelser og minner som ligger lagret i underbevisstheten er utgangspunkt for regresjonsterapi.

Regresjonsterapi kommer av  ”regrediere”, som betyr å gå tilbake i tid. Ved hjelp av ulike teknikker tilbakeføres sinnet til tidligere hendelser eller fortrengte minner, som virker forstyrrende, enten psykisk, mentalt eller følelsesmessige. Det kan være opplevelser fra barndom, fødsel, fostertilværelse.

Man kan også oppleve å komme tilbake til hendelser i tidligere tidsepoker eller tidligere liv.
Om man faktisk har levd tidligere liv eller om disse erfaringene oppstår som et bilde på noe annet, er det delte holdninger til. Om bildene som dukker opp er faktiske minner eller symbolske bilder, spiller for terapiens effektivitet ingen rolle.

I behandlingene blir man bevisstgjort tidligere hendelser og man får dermed mulighet til å forløse eller bearbeide disse. Målet er å gi klientene bedre livskvalitet.Regresjonsterapi har over tid vært en del av psykoterapien, som først og fremst forbindes med å undersøke hendelser i barndommen for å finne ut hvordan det har påvirket psyke og livsmønster.

Det finnes også internasjonale sammenslutninger og nettverk som arbeider med regresjonsterapi til tidligere liv og ”livet mellom livene”. Norge har ved flere anledninger hatt besøk av aktive personer i dette miljøet fra England og med tiden har det blitt etablert et eget miljø i Norge.

Minner som ligger lagret i underbevisstheten kan gi fysiske eller psykiske plager uten at man forstår årsakssammenhengen.

Det kan dreie seg om smerter, frykt for noe, fobier, mangel på energi osv.
Det kan også hende at man opplever stagnasjon i livet, eller at man stadig støter på den samme problemstillingen.

Noen oppsøker regresjonsterapeuter av nysgjerrighet og ønske om personlig utvikling.

Behandling innebærer at man gjenopplever erfaringer og fortrengte minner fra fortiden.

Med utgangspunkt i et aktuelt problem eller fysisk symptom som man ønsker å få belyst, ledes man gjennom en regresjon.

Behandling kan foregå på denne måten:

Man er våken og tilstede samtidig som man kommer i kontakt med tidligere hendelser på indre plan. Noen ganger utspilles hendelser i bilder, men man kan også oppleve lyd, smak eller lukt. Disse opplevelsene kan være virkelighetstro og sterke eller av en mer vag karakter.

Innledning av behandling
Behandleren kan bruke ulike teknikker for å føre klienten inn i en dyp avspenning for å få kontakt med hendelser og følelser fra fortiden. Dette kan gjøres ved hjelp av for eksempel:

 • Pusteøvelser
 • Nedtelling
 • Hypnoterapi/hypnose
 • Dempet belysning
 • Avslappende musikk
 • Drømmereise – visualisering
 • Lesing av energifelt som et hjelpeverktøy

Bearbeiding
Når det er behov for å bearbeide hendelser, brukes ulike metoder, som kroppsterapi, samtaleterapi, NLP-Nevrolingvistisk programmering, rollespill osv.
Behandling avsluttes gjerne med en samtale der det trekkes tråder fra de tidligere hendelsene til nåværende situasjon, slik at man får integrert den nye innsikten.

Behandling eller veiledning kan foregå over et kortere eller et lengre tidsrom. Hvor mange behandlinger man trenger varierer blant annet etter hvor mange temaer man ønsker å arbeide med. For noen er det nok med en behandling, mens andre har behov for flere.
Forløp kan planlegges sammen med behandler-  regresjonsterapeut.

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden, men bearbeiding av traumer kan gi følelsesmessig sterke reaksjoner.

Man vet ikke på forhånd hvilke erfaringer som vil komme opp under en regresjon. Det er mulig å komme i kontakt med hendelser som vekker sterke reaksjoner. Personer i psykisk ubalanse, gravide, epileptikere og mennesker med alvorlige hjerteproblemer frarådes derfor regresjoner.

 • Oppsøk kvalifisert behandler/regresjonsterapeut
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Michael Newton, Andy Tomlinson, Bryan Weiss med flere har forsket på regresjon, regresjonsterapi.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Regresjonsterapeut er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.
Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

Private skoler som tilbyr utdanning i regresjonsterapi kan ha ulikt innhold og lengde.

Kurs og utdanning i Regresjonsterap

KURS OG UTDANNING A-Å

 • BEHANDLERLISTEN på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.
  Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.

  Regresjonsterapeuter på BEHANDLERLISTEN

  Søk i hele BEHANDLERLISTEN
 • Søk på behandlingsmetode
 • Søk på navn
 • Søk sted/område
 • Søk på problem/plage
 • Les resultat som liste eller på kart

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.