Hva er Økologisk og biodynamisk kosthold

Økologisk mat innebærer minimal bruk av tilsetningsstoffer, ingen bruk av kjemisk-syntetiske plantevernmidler og god dyrevelferd.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

De som velger et økologisk kosthold, gjør det både av helsemessige og miljømessige årsaker. Det hevdes at ren mat med minst mulig tilsetningsstoffer er det sunneste og i tillegg mest smakfullt.

Globale og langsiktige perspektiv ligger til grunn for denne jordbruksmetoden, med tanke på å drive et økologisk forsvarlig landbruk også for kommende generasjoner. Landbruket skal dessuten fremme biologisk mangfold og et variert kulturlandskap.

Mat fra økologisk landbruk er framstilt uten syntetiske plantevernmidler. Istedenfor brukes husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel.

Produktene er framstilt uten kunstige aroma- og fargestoffer og det er strenge restriksjoner for bruk av konserveringsmidler. All bruk av genmodifiserte produkter er forbudt. I økologisk husdyrhold får dyrene økologisk fôr. De skal ha muligheten til å bevege seg utendørs, også utenom beitesesongene. Innendørs har dyrene mer plass enn i konvensjonell drift.

Den internasjonale definisjonen av økologisk landbruk ble vedtatt i 2008. Definisjonen bygger på fire prinsipper for økologisk landbruk, vedtatt av den internasjonale sammenslutningen for økologisk landbruk, IFOAM – Organics International i 2005 og omfatter:
– Helseprinsippet
– Økologiprinsippet
– Rettferdighetsprinsippet
– Varsomhetsprinsippet

Biodynamisk
Hva er forskjellen på økologisk og biodynamisk dyrking og matvarekvalitet?
Bodynamisk mat er også produsert etter økologiske prinsipper, men er i tillegg framstilt i et perspektiv som skal ivareta ”kropp-sjel og ånd”. I dette inngår både produksjon og bearbeiding.

Det heter at når man dyrker biodynamisk, arbeider man bevisst og praktisk med naturens livskrefter og deres styrkende virkning i jordbruk og matvarer. Hensikten er å lage sunne matvarer og pleie jordas liv og fruktbarhet best mulig.

Biodynamiske bønder kontrolleres etter alle økologiske regler og produktene kan derfor merkes med EUs økomerker og det norske Ø-merket (Debio), og i tillegg kan det merkes med det biodynamiske merket, Demeter.

Demeter-reglene stiller krav ut over økologireglene, blant annet:

• Melkeproduktene skal ikke homogeniseres eller UHT-behandles.
• I forhold til økologiske produkter er færre tilsetningsstoffer tillatt.
• Juice skal ikke lages av konsentrat.

• Korn skal helst males på steinkvern, bruk av hammerkvern er ikke tillatt.

Demeterforvaltningen i Norge velges av årsmøtet i Biologisk-dynamisk Forening.

> Les om Kostholdsveiledning/ernæringsterapi


Rudolf Steiner (1861-1925) var blant de første som la fram tanker om økologisk landbruk, i dag kjent som biodynamisk landbruk.

Idag er det et stor marked for økologiske varer.

Økologisk landbruk er en verdensomspennende bevegelse med mange organisasjoner over hele verden. IFOAM – International Federation of Organic Agriculture Movements er en internasjonale fellesorganisasjon.

Organisasjonen Økologisk Norge ble stiftet i år 2000, en ideell medlemsorganisasjon som samler både bønder, bedrifter og vanlige forbrukere med interesse for økologisk mat og produkter, økologisk landbruk, miljø og helse. Organisasjonen har regions- fylkes- og lokallag spredt i hele landet, samt faggrupper.

Det hevdes at økologisk dyrket mat er helsebringende og bra for miljøet.

Man kan selv endre kostholdet og handle økologiske varer, eller man kan oppsøke en kostholdsveileder, ernæringsterapeut, ernæringsfysiolog:

Behandler/veileder kartlegger og vurderer klientens behov basert på sykehistorie, vekt, høyde, nåværende kosthold evt. blodprøver, mv.

Behandling kan gå ut på å sette klienten på et nytt kosthold, over en periode eller som en livsstilsendring.

Noen behandlere kombinerer kostholdsveiledning/ernæringsterapi med med ANDRE BEHANDLINGSMETODER


 

Det er vanlig å ha en grundig førstegangskonsultasjon med oppfølging etter behov.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler, terapeut, veileder, trener.

Ulike matvarer kan gi allergiske reaksjoner av forskjellig grad.

– Oppsøk kvalifisert behandler.
– Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
– Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Det er gjort ulike studier på økologisk mat og mange mener at det i tillegg til smaksfordeler er helsefordeler.

Mattilsynet har det overordnede ansvaret for regelverk knyttet til produksjon, foredling, lagring, import og omsetning av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler i Norge.

Gårdsbruk og bedrifter som ønsker å produsere, videreforedle og omsette økologisk mat kontrolleres og godkjennes av Debio. Debio godkjenner også utenlandske varer som omsettes i Norge.

Biodynamisk produksjon er merket Demeter. Demeterforvaltningen i Norge består av fire medlemmer, og velges av årsmøtet i Biologisk-dynamisk Forening. Forvaltningen samarbeider med Demeter International med hovedkontor i Tyskland, om revidering og utvikling av et internasjonalt regelverk for biologisk-dynamisk jordbruk. Demeterforvaltningen oversetter de internasjonale Demeter-reglene til norsk, og foretar eventuelle tilpasninger til norske forhold. De sørger for at de bedriftene som ønsker inspeksjon med sikte på Demeter-godkjenning får all nødvendig informasjon.

Biologisk-dynamisk Forening var medstifter av Debio som frittstående kontrollorgan for økologisk og biologisk-dynamisk produksjon i Norge.

  • Kostholdsveileder, ernæringsterapeut er ikke beskyttede titler.
  • Ernæringsfysiologer/Klinisk ernæringsfysiologer kan være autorisert helsepersonell.

For kostholdsveiledning, ernæringsterapi:
– Lov om alternativ behandling er gjeldende
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offenlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> Søk her: Behandler.no

Det finnes egen utdanning innen økologisk landbruk og ulike kurs innen økologisk dyrking og matkultur.

Innen kostholdsveiledning, ernæringsterapi og ernæringsfysiologi finnes det forskjellige utdannelser og kurs med ulik lengde og innhold – egne utdanningsforløp eller kurs ved private skoler, høyskoler eller kursholdere.

> Kurs og utdanning i KOSTHOLD OG ERNÆRINGSTERAPI

 

Behandleroversikten Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, veileder, trener.
Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Søk i hele behandleroversikten

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

  • Om behandlingsmetoder
  • Artikler om helhetlig helse
  • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.