Hva er Auratransformasjon

Auratransformasjon betyr endring av aura og er en form for healing. Gammel aurastruktur brytes ned og det bygges opp ny indigofarget aura, for å skape balanse.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

En auratransformasjon, også kalt auraendring, skal koble det høyere mentale legemet, tilsvarende ens intuisjon, sammen med den fysiske kroppen og ens handlekraft.

I forbindelse med auraendringen blir de gamle energilegemer i auraen – eterlegemet, astrallegemet og det lavere mentallegemet, opplyst og oppløst for å bli omdannet til et nytt energilegeme, balanselegemet. Dette skal bestå av sterkere energifrekvenser enn den tidligere aurastruktur, være magnetisk og beskyttende.

Utøvere av auratransformasjon/auraendring på BEHANDLERLISTEN


Relatert:

Hva er Healing


Auraendring er en metode utviklet av danske Anni Sennov og registrert som eget varemerke i 1996.

Det er flere ulike teorier og forklaringsmodeller rundt aura.
Russiske Semyon Kirlian skal være den første som fotograferte energifeltet rundt menneskekroppen.

Colin Lambert (1920 – 2006) fra New Zealand utviklet en metode for hvordan man kunne få auraen i balanse. I sin bok «You Too Can Heal» forteller han om de mange tusen menneskene fra hele verden, som besøkte han for å få hjelp og for få vite mer om aurarens. Lambert grunnla organisasjonen Magnetic Healers Unlimited.

Ifølge auaendring har alt en aura, og rent symbolsk kan man si at auraen er en slags regnbue med farger som omslutter kroppen. Hvert lag av auraen korresponderer med forskjellige energisentre, chakraer eller energipunkter i kroppen.

Auraendring skal fungere som en energibalansering. Når auraendringen er utført, skal en balansering av klientens kropp og aura og av maskulin og feminin energi igangsettes, og det er denne balansen som er det viktigste i forbindelse med metoden.

Auraendring skal fungere som en snarvei til å få orden på sine energier, men den løser ikke problemene for en. Derimot skal den være med på å gi en økt grad av bevissthet, slik at man lettere kan få oversikt i sitt eget liv.

Dersom man har mange problemer i sitt liv, kan man etter en auraendring få ressurser til å løse problemene og foreta riktige valg. Det sies også at man skal bli mer livsglad, få bedre kontakt med egne behov og bedre evne til å hvile i seg selv.

Auraendringen utføres av en auraformidler og foregår via healing, hvor behandleren som regel holder klienten på føttene. Klienten sitter gjerne i en avslappet stilling.

Auraendringen kan kombineres med andre behandlingsmetoder. Samtale og/eller clairvoyance er ofte tilknyttet auraendringen.

Varighet for auraendring inkl. balansering er normalt 3-4 timer.

I de fleste tilfeller skal en auraendring følges opp med en eller flere etterfølgende behandlinger. Varighet for etterfølgende balansering, ca. 1-2 ganger á 1-1,5 timer, men avhenger av klientens behov.
Noen klienter har ikke behov for etterfølgende balansering, ifølge utøvere av metoden.

Forløp kan avtales med utøver av auratransformasjon/auraendring

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.

Det kan oppstå kortvarig ubehag etter en behandling.

 •  Oppsøk kvalifisert behandler.
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Auraendring har patentbeskyttet logo og navn og tittel kan kun brukes av dem som har tatt kurs godkjent av opphavsperson.

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.


> Utøvere av auratransformasjon/auraendring på BEHANDLERLISTEN

> Healere på BEHANDLERLISTEN

> Søk i hele BEHANDLERLISTEN på Behandler.no

Utdanning til auraformidler består av en individuell konsultasjon hos en auraformidler-instruktør med et påfølgende 3-dagers kurs.
Deretter fire oppfølgingsdager fordelt over to år.

> Kurs og utdanning i HEALING

BEHANDLERLISTEN på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.

Utøvere av auratransformasjon/auraendring

Healere på BEHANDLERLISTEN


> Søk i hele BEHANDLERLISTEN

 • Søk på behandlingsmetode
 • Søk på navn
 • Søk sted/område
 • Søk på problem/plage
 • Les resultat som liste eller på kart


Er du healer uten oppføring på BEHANDLERLISTEN?
Bli funnet!
Bestill HER, eller send oss en epost: post(at)behandler.no

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.