Dag: 12. februar 2020

feb 12
Dialog om komplementær behandling gir helsegevinst

God kommunikasjon mellom lege og pasient om bruk av ulike behandlingsmetoder kan være…