Stikkord: Proteinintoleranse

jan 29
Urolige barn fikk det bedre uten melk

En studie ved Madlavoll skole i Stavanger viser at barn med ADHD problematikk får det…