Om utdanningen

Norsk Gestaltinstitutt høyskole  (NGI)

- Vår utdanning i gestaltterapi er et tilbud til deg som allerede arbeider med mennesker og som har lyst til å jobbe mer kreativt og med en større helhetsforståelse.

Terapistudiet ved NGI bidrar til verdifull kompetanse i arbeidslivet, og hjelper deg å bli tryggere i din egen rolle og i samspill med medarbeidere, kunder eller klienter – uansett hvilken bransje du jobber i.

Utdanningen retter seg mot deg som allerede har en utdanning innenfor et humanistisk fag, som arbeider profesjonelt med andre mennesker innenfor ulike områder og som ønsker en utdanning innen gestaltterapi. Målet kan være å ha klienter i egen praksis, og/ eller for å utvikle den jobben du allerede har.

Gjennomføring
Utdanningen består av ni samlinger i Oslo pr. skoleår.
Du kan søke deg til undervisning som er lagt i forbindelse med helg, fredag og lørdag, og en gang pr. semester starter undervisningen allerede torsdag ettermiddag.

Du kan også søke deg til undervisning som går midt i uken, tirsdag og onsdag, og en gang pr. semester starter undervisningen mandag ettermiddag.

I tillegg er det samling i kollokviegruppe mellom hver undervisningsbolk. I andre, tredje og fjerde studieår er det også gruppeveiledning i tillegg til undervisningen. Det forutsettes at studenten jobber med mennesker i løpet av studietiden, da det er krav til praksis i tredje og fjerde studieår. I tredje og fjerde studieår kan studenter som har fått skolens tillatelse, arbeide med klienter i egen praksis, da under skolens veiledning.

Krav til egenterapi/læringsterapi
Det er krav til 70 timer gestaltterapi under utdanningen. 36 av 70 timer skal være gjennomført i løpet av 1. og 2. studieår, altså før studenten starter med klientarbeid i 3. studieår. 30 timer av det totale timeantallet kan være gruppeterapi.
En terapitime utgjør 60 minutter.

Studenter som har gått i gestaltterapi hos Gestaltterapeut MNGF i løpet av de siste 12 månedene før oppstart på studiet, vil ved dokumentasjon få dette godkjent med inntil 20 timer av det totale kravet på 70 timer.

 

Studiets oppbygning

År 1: Egenprosess og personlig utvikling
Innføring i de viktigste prinsippene i gestalt, gestaltterapiens historie og grunnleggende gestaltterapeutiske teorier. Hovedvekten legges på arbeid med egen prosess, gruppeprosess og egen utvikling knyttet til teorien.

År 2: Mellommenneskelig prosess
Fordypning og innføring i gestalt som metode. Hovedvekten legges på en utvidet gjennomgåelse av gestaltteorien. Fokus rettes på studenten som deltaker i en gruppe, i tillegg til personlig utvikling. Gruppens prosess blir også vektlagt.

År 3: Terapeutens ferdigheter og forhold til klienter og samfunn, del 1
Terapeutiske ferdigheter innøves og utdypes, og studenten lærer å bruke sin kreativitet i arbeid med klienter. Det blir en fordypning i gestaltterapeutiske metoder. Fokus flyttes fra mellommenneskelig prosess til dialog med klienten. Studenten skal begynne å ha klienter fra og med dette skoleåret under veiledning fra NGI.

År 4: Terapeutens ferdigheter og forhold til klienter og samfunn, del 2
Utdyping og forankring av egen filosofi i arbeid med mennesker. Integrering av de tre foregående årene sett i relasjon til studentens eget arbeidsfelt, tidligere utdanning, yrkeserfaring, livserfaring og menneskesyn med gestaltterapeutisk filosofi og metodikk. Studenten fortsetter å ha klienter/praktisere gestalt med veiledning fra NGI, og skriver den studieavsluttende eksamensoppgaven.

 

Nøkkelinformasjon
 • Skole - Arrangør:
  Norsk Gestaltinstitutt Høyskole - NGI
 • Sted/steder:
  Oslo/Sandvika
 • Type studie:
  Deltidsstudie, Yrkesutdanning, 120 Studiepoeng
 • Varighet:
  4-årig deltids utdanning
 • Pris:
  Oslo 68.000,-
 • Detaljer om studieavgift:
  Studiet er godkjent for søknad om lån og stipend fra Lånekassen.
Adresse
Kjørbokollen 30 (3. etg)
1337 SANDVIKA
Adresse på kart
Undervisningstid

Ni samlinger i Oslo pr. skoleår.
Du kan søke deg til undervisning som er lagt i forbindelse med helg.

Målgruppe for utdanningen

Opptakskrav:
Treårig høyere utdanning eller tilsvarende, og relevant arbeidserfaring med mennesker.
Søkere som ikke oppfyller utdanningskravet kan vurderes på grunnlag av realkompetanse.

Om skolen - arrangøren

Norsk Gestaltinstitutt AS ble etablert i 1986 oga ntallet utdanningstilbud har økt med årene.

Norsk Gestaltinstitutt høyskole  (NGI) ble godkjent som privat høyskole med offentlig godkjent eksamensrett i 2003.

NGI tilfredsstiller kravene til faglig innhold fra de to europeiske fagorganisasjonene, European Association of Psychotherapy (EAP) og European Association of Gestalt Therapy (EAGT). NGI er godkjent «Training Institute» av begge organisasjonene og er dermed godkjente EAGTI og EAPI.

Det faglige innholdet i den 4-årige utdanningen ble opprinnelig hentet fra den nederlandsk/belgiske skolen for gestalt og psykosyntese (Multi-di-Mens) av tidligere rektor ved NGI, Daan van Baalen. Grunnleggeren av denne skolen hadde lært gestaltterapi av en av gestaltteoriens grunnleggere, Fritz Perls, og hans nære etterfølgere. NGI blir påvirket og inspirert gjennom forskning, nyere gestaltlitteratur, deltakelse på kurs og konferanser i inn og utland. NGI utvikler også gestaltteorien ved å utgi publikasjoner og gi forelesninger.

Studietilbud ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

 • Gestaltterapi
 • Gestaltcoaching
 • Relasjonsledelse i organisasjoner
 • Organisasjonslæring og lederutvikling
 • International Training Program
 • Veilederutdanning
Kontaktinformasjon
 • Skole - Arrangør
  Norsk Gestaltinstitutt Høyskole - NGI
 • Telefon
  22 59 16 50
 • Epost adresse
  ngi@gestalt.no
Send melding/forespørsel

  Meld deg på nyhetsbrev!

  HELHETLIG HELSE
  Siste nytt – Få gode tilbud

  Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.