Om utdanningen

Norsk Gestaltinstitutt høyskole  (NGI) tilbyr utdanning i Gestaltcoaching

 • 2- årig utdanning
  60 studiepoeng
 • 4- årig utdanning i Gestaltterapi
  120 studiepoeng


Gestaltcoaching
Gestalt som metode for å jobbe med endring i organisasjoner har eksistert i over 40 år. I Norge er det en ung, men rik tradisjon for å bruke gestaltmetoder i organisasjoner. Forsvaret var blant de aller første som tok metoden i bruk i sin lederopplæring. Senere har den bredt om seg til ulike lederutviklingsprogrammer, til store virksomheter og ikke minst til privatpraktiserende konsulenter og coacher. Gestaltfagets relasjonelle fokus gir deg kompetanse til å styrke den psykologiske tryggheten i organisasjonen. Vår tids stadig raskere endringstakt, bidrar til at metoden har blitt særlig etterspurt i organisasjoner hvor byråkrati og silotenkning må vike for flate strukturerer og agile arbeidsformer.

Studiets målgruppe er bred og favner alle som jobber sammen med andre. Det være seg endringsprosjekter og organisasjonsutvikling; som coach, veileder, konsulent eller leder. Eller innen salg og markedsføring, hvor samspill med andre er viktig for å nå resultater. Eller for deg som ønsker å bygge kompetanse for å gå inn i en jobb hvor de relasjonelle ferdighetene er i fokus.

Studiet er erfaringsbasert, slik at du bringer inn din egen erfaring og kontinuerlig utvikler denne ved å tilegne deg nye ferdigheter gjennom praksis og trening.

Studiet gir 60 studiepoeng og gir deg rett til å søke medlemskap i GPO. En medlemsforening for gestaltpraktiserende i organisasjoner.

År 1
Emne: Teori og metode i gestaltorientert praksis
Det første året blir det gitt innføring i gestaltcoaching som metode i arbeid med enkeltindivider, grupper og team. Det blir undervist i grunnleggende begreper i gestalt og den historiske bakgrunnen som gestalt bygger på. Det blir videre fokusert på hvordan ulike teorier og metoder fra gestalt brukes i arbeidet som coach og i organisasjonsutvikling. Videre vil du lære ulike prosessmodeller for endring og hvordan du som coach benytter disse i de ulike fasene i en endringsprosess. I tillegg til klasseromsundervisning skal du gå i individuell coaching. Både for å jobbe med egenutvikling og for å erfare gestaltcoaching i praksis.

År 2
Emne: Ferdigheter og egenskaper i gestaltorientert praksis
Fokus i undervisningen det andre året er å erfare rollen som gestaltcoach gjennom praktisering, innøving av ferdigheter og fordypning i gestaltcoaching som metode. Allerede ved oppstart av studiets andre år vil du få mulighet til å ta i mot egne klienter i coaching. Erfaringen du tilegner deg fra dette arbeidet bringer du med deg i en veiledningsgruppe hvor du mottar veiledning sammen med andre studenter, slik at du utvikler kvaliteten på din praksis som coach. I år to undervises det også i ulike etiske aspekter ved coaching, og du arbeider med å integrere din tidligere utdanning, yrkes- og livserfaring med gestaltfilosofi og metodikk. I år to undervises det også videre i temaet grupper og hvordan jobbe med konflikter i grupper og team.

Nøkkelinformasjon
 • Skole - Arrangør:
  Norsk Gestaltinstitutt Høyskole - NGI
 • Sted/steder:
  Oslo/Sandvika
 • Type studie:
  Deltidsstudie, 60 Studiepoeng
 • Varighet:
  Gestaltcoaching, 2 år. Gestaltterapi, 4 år.
Adresse
Kjørbokollen 30 (3. etg)
1337 SANDVIKA
Adresse på kart
Målgruppe for utdanningen

Opptakskrav:
Generell studiekompetanse og relevant arbeidserfaring.
Søkere som ikke oppfyller utdanningskravet kan vurderes på grunnlag av realkompetanse.

Om skolen - arrangøren

Norsk Gestaltinstitutt AS ble etablert i 1986 oga ntallet utdanningstilbud har økt med årene.

Norsk Gestaltinstitutt høyskole  (NGI) ble godkjent som privat høyskole med offentlig godkjent eksamensrett i 2003.

NGI tilfredsstiller kravene til faglig innhold fra de to europeiske fagorganisasjonene, European Association of Psychotherapy (EAP) og European Association of Gestalt Therapy (EAGT). NGI er godkjent «Training Institute» av begge organisasjonene og er dermed godkjente EAGTI og EAPI.

Det faglige innholdet i den 4-årige utdanningen ble opprinnelig hentet fra den nederlandsk/belgiske skolen for gestalt og psykosyntese (Multi-di-Mens) av tidligere rektor ved NGI, Daan van Baalen. Grunnleggeren av denne skolen hadde lært gestaltterapi av en av gestaltteoriens grunnleggere, Fritz Perls, og hans nære etterfølgere. NGI blir påvirket og inspirert gjennom forskning, nyere gestaltlitteratur, deltakelse på kurs og konferanser i inn og utland. NGI utvikler også gestaltteorien ved å utgi publikasjoner og gi forelesninger.

Studietilbud ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

 • Gestaltterapi
 • Gestaltcoaching
 • Relasjonsledelse i organisasjoner
 • Organisasjonslæring og lederutvikling
 • International Training Program
 • Veilederutdanning
Kontaktinformasjon
 • Skole - Arrangør
  Norsk Gestaltinstitutt Høyskole - NGI
 • Telefon
  22 59 16 50
 • Epost adresse
  ngi@gestalt.no
Send melding/forespørsel

  Meld deg på nyhetsbrev!

  HELHETLIG HELSE
  Siste nytt – Få gode tilbud

  Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.