Hva er Bioresonansterapi

Bioresonansterapi er en behandling- og diagnosemetode som utføres ved hjelp av elektroniske apparater. Utviklingen av behandlingsmetoden er knyttet til biofysiske teorier fra 1960-tallet. Metoden kalles også Moraterapi og Vibrasjonsterapi.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Ifølge bioresonansterapi skyldes sykdom feil i kroppens egne frekvenser. Kroppen sender ut elektromagnetiske signaler med bestemte frekvensmønstre.

Diagnose og behandling utføres ved hjelp av elektroniske apparater ved navn Bicom, Mora eller Lybra. Apparatene bukes diagnostisk ved å registrere elektromagnetisk informasjon fra pasienten og trekke diagnostiske slutninger av det, og terapeutisk ved å utligne elektromagnetisk informasjon ved hjelp av pasientens egne svingninger og på den måten helbrede sykdom.

Et filter i apparatet skiller mellom hva som defineres som friske, harmoniske svingninger og sykelige, disharmoniske svingninger. Mens de friske svingningene blir forsterket eller svekket før de overføres tilbake til pasienten, blir de disharmoniske svingningene sendt tilbake i omvendt form. Formålet med disse motsvingningene er å nøytralisere eller motvirke forstyrrende svingninger i kroppen, for dermed å korrigere feilstyringer.

Bioresonansterapi kalles også Moraterapi og Vibrasjonsterapi.

Forklaringsmåte
Behandlingsmetoden er basert på «ultrafin biokybernetikk» (kybernetikk er læren om regulerende og selvregulerende mekanismer i naturen og teknikken), et fagområde som omfatter biofysikalske styrings- og reguleringsprosesser.

Ifølge utøvere har den menneskelige organismes biofysiske styrings- og reguleringsprosesser en elektromagnetisk kvalitet. Denne ultrafine kommunikasjonen styrer de biokjemiske prosessene i organismen, blant annet stoffskifteprosesser, hormonproduksjon, vekst- og regeneringsprosesser. Forskere og behandlere innen bioresonans mener at mange sykdommer begynner med feilaktige, disharmoniske svingninger, som fører til feilstyring av kjemiske prosesser i kroppen.

I lang tid har vi vært kjent med elektriske strømmer i hjertet som måles ved hjelp av elektrokardiografi (EKG), og med hjernebølgene som måles ved hjelp av elektroenchephalografi (EEG). I tillegg til disse svingningsmønstrene som tydelig kan måles, finnes det i følge metoden mange rytmer i kroppen, også hvert organ har sitt eget spesifikke, elektromagnetiske svingningsspekter. Det er disse som registreres av og brukes i forbindelse med apparatet.

Utviklingen av bioresonansterapien er knyttet til biofysiske teorier fra 1960-tallet. Bioresonansterapi var tidligere kjent som Moraterapi, som ble grunnlagt av doktor Franz Morell i 1977. Cyril Smith, professor i biofysikk ved Salford University, England, videreutviklet metoden og den teoretiske modellen, til dels i samarbeid med professor H. Fröhlich, doktor J. Monroe og doktor R. Choy.

Grunnlaget for deres arbeid var at den menneskelige organisme reagerer på ultrafine signaler i bestemte frekvensområder. Forskningsresultatene viste at de mest følsomme pasientene var allergikere, spesielt pasienter med næringsmiddelallergi – melkeallergi, hveteallergi osv.

I følge utøvere kan en rekke ulike sykdommer behandles med Bioresonansterapi.

Behandlingsmetoden brukes blant annet ved:

 • Diagnostikk og behandling av allergi
 • Søvnproblemer
 • Kroniske smertelidelser
 • Utmattelse
 • Stress
 • Hormonplager
 • Psykosomatiske lidelser

I følge teorien gir både skadelige virus, bakterier og deres giftstoffer, tungmetaller og andre miljøgifter fra seg skadelige svingninger. Det betyr at metoden også kan brukes i slike sammenhenger.

Behandler benytter forskjellige slags elektroder – hånd-, fot-, rulle-, fleksible elektroder osv.

En punktelektrode kan brukes til å registrere informasjon fra akupunkturpunkter og smertepunkter.

Antall behandlinger avhenger av type problem og årsak til problem, plage, diagnose og hvor omfattende tilstanden eller plagen er.

Behandlingsforløp kan avtales med behandler/terapeut.

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.

 • Oppsøk kvalifisert behandler.
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Bioresonansterapeut er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> Søk her: Behandler.no

Opplæring i apparater kan foregå som frittstående kurs, eller inngå i annen utdanning innen helhetlig helse.

> Kurs og utdanning

Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.