Dag: 19. januar 2021

jan 19
Behandling på tvers – til det beste for pasienten

Et tverrfaglig samarbeid mellom komplementær og konvensjonell behandling er til fordel…