Dag: 22. desember 2012

des 22
EU setter forskning innen alternativ behandling på kartet

Norge var godt representert da komplementær og alternativ behandling sto på agendaen i…