Internal Family Systems (IFS)

IFS er en psykoterapeutisk modell som tar utgangspunkt i at menneskesinnet består av flere ulike personlighetsdeler, samt en indre kjerne – Selvet. Metoden brukes både i terapi, coaching og selvutvikling.

Tekst: Unni Nordbrenden

Internal Family Systems (IFS)

Utgangspunktet for modellen er at menneskesinnet fra naturens side består av flere ulike deler, alle med iboende kvaliteter. Mennesket har en indre kjerne, Selvet, og målet er at Selvet skal lede oss og ikke delene av personligheten.

Metoden skal hjelpe oss med å legge merke til, og koble oss til de ulike delene i oss.
Eksempler på deler i oss som kan gi utfordringer er:
”Den indre kritikeren”, ”people pleaser”, ”omsorgsgiveren”, ”treningsnarkomanen”, ”div. avhengigheter”.

Disse delene av personligheten styrer ofte våre tanker, følelser og handlinger i livet. Mange deler bærer på vanskelige følelser som sorg, skam, lav selvfølelse, sinne, selvhat. Mange deler prøver å beskytte det indre barnet, våre sårbare deler.

IFS-modellen skal hjelpe disse personlighetsdelene slik at de kan bli avlastet og helbredet. Men vi må først legge merke til dem, bygge et forhold til, og bli kjent med dem. Det mest essensielle er at de får tilgang til vår indre kjerne, kalt Selvet i IFS.

Relatert på Behandler.no:

Internal Family Systems (SIS) terapeuter på BEHANDLERLISTEN

TEMASIDE: Psykisk helse og psykoterapi

Internal Family Systems (IFS) ble utviklet av amerikanske Richard C. Schwartz på 1980-tallet. Opphavsmannen har bakgrunn fra Purdue Universitet, der han tok en doktorgrad i familieterapi.

Han begynte sin karriere som systemisk familieterapeut og akademiker. På bakgrunn av systemtenkning utviklet Dr. Schwartz Internal Family Systems (IFS) som svar på klientenes beskrivelser av ulike deler i seg selv.

Han fokuserte på relasjonene mellom disse delene og la merke til at det var systemiske mønstre i måten de var organisert på tvers av klienter. Han fant også ut at når klientenes deler følte seg trygge og fikk lov til å slappe av, ville klientene spontant erfare kvalitetene av selvtillit, åpenhet og medfølelse som Dr. Schwartz kaller Selvet. Han fant ut at når de var i den tilstanden av Selvet, ville klienter vite hvordan de skulle helbrede delene sine.


Richard Schwartz har utgitt en rekke bøker, blant annet:

Introduction to the Internal Family Systems Model (2001)
The Mosaic Mind: Empowering the Tormented Selves of Child Abuse Survivors, Richard C. Schwartz PhD med R. Goulding, (2002)
You Are The One You’ve Been Waiting For, Bringing Courageous Love To Intimate Relationships (2008)
No Bad Parts: Healing Trauma and Restoring Wholeness with the Internal Family Systems Model. Richard C. Schwartz PhD, Alanis Morissette (2021)

Metoden er mye brukt i USA, Canada og en rekke europeiske land.

 • Metoden er egnet til å jobbe med:
 • Angst
 • Selvkritikk
 • Skyldfølelse
 • Nedstemthet
 • Skam
 • Tristhet
 • Sinne
 • Avhengighet
 • Psykosomatiske plager
 • Problematiske relasjoner og andre mønstre som vi kan føle oss fanget i.

Det er en kreativ og varsom måte for mer selvinnsikt, selvrealisering, psykologisk og spirituell utvikling.

Internal Family Systems er en form for samtaleterapi. En individuell time kan gjennomføres med øynene lukket eller åpne. Første skritt er å finne de delene som er aktive i seg, bli kjent med dem og høre hva det er de har opplevd og bærer på, og hva de trenger for å bli fri fra gamle belastninger.

Det kan være lettere å forstå hva de indre delene er hvis man ser på dem som tanker, bilder og følelser som gjentar seg, slik at de blir til mønstre og inntar en form. Hvordan de viser seg varierer fra person til person. Den indre kritikeren, people pleaser, omsorgsgiveren, treningsnarkomanen, div. avhengigheter er eksempler på deler som kan gi oss utfordringer.

Ledet meditasjon, tegning av delene og oppstilling av delene kan brukes i terapi og workshops.

Hvor mange behandlinger avhenger av hva klienten ønsker hjelp med og omfanget av problemet. En måte behandlere jobber på, er å ha en innledende samtale for å bli litt kjent, kunne stille spørsmål om metoden, og se om dette er noe som passer.

Det har vist seg hensiktsmessig å ha en session annenhver uke og at klienten jobber med delene på egenhånd i mellomtiden.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler/IFS terapeut.

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden, men bearbeiding av traumer kan gi følelsesmessig sterke reaksjoner.

Internal Family Systems er en transformativ, evidensbasert modell for psykoterapi.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

IFS-terapeut er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon:

> Internal Family Systems terapeuter på BEHANDLERLISTEN

> Søk i hele BEHANDLERLISTEN

Internasjonal utdanning er over 3 nivåer og kunnskapen kan kombineres med andre behandlinger.

Eksempel:

 • Nivå 1 består av tre separate bolker over 5-dager, 108 timers undervisning.
 • Nivå 2 består av tre separate bolker over 5 dager og wen over 10 dager.
 • Nivå 3 Et spesialisert kurs over 4 dager.
 • Div. treningsprogram

Opplæring og bruk av metoden forekommer også som introduksjonskurs, workshops og selvutviklingskurs.

KURS OG UTDANNING

BEHANDLERLISTEN på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.

> Internal Family Systems (SIS) terapeuter på BEHANDLERLISTEN

> Søk i hele BEHANDLERLISTEN

 • Søk på behandlingsmetode
 • Søk på navn
 • Søk sted/område
 • Søk på problem/plage
 • Les resultat som liste eller på kart

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.