Dag: 1. november 2019

nov 01
Kreftsyke velger komplementær og alternativ behandling

Livet med kreft er en utfordring og rundt halvparten av pasientene velger behandling…