Stikkord: ADHD

jan 29
Urolige barn fikk det bedre uten melk

En studie ved Madlavoll skole i Stavanger viser at barn med ADHD problematikk får det…

mar 28
Nevrofeedback hjelper barn med ADHD

Mange barn har fått en bedre hverdag med nevrofeedback, en metode som påvirker…