Type aktivitet:

Webseminar

Beskrivelse

Opplæring i VEKS fag sammen med et medlemskap i en godkjent utøverorganisasjon, er obligatorisk for alternative behandlere som søker oppføring i  «Register for alternative utøvere» i Brønnøysund registeret for å oppnå momsfritak.

VEKS fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnets lover og forskrifter) med myndighetenes lover og regler er rammer for utøvelse av alternativ behandling og klientkommunikasjon.

Fagplanen i dette kurset legger vekt på etisk kompetanse som er spesielt tilpasset tilpasset healingterapeuter som arbeider helhetlig og helsefremmende.

Om VEKS kurset:

Modul 1 Vitenskap – forberedelse før samling
Kursdeltakeren får kunnskap om de viktigste vitenskapelige paradigmer, forholdet mellom vitenskap og tro. Filosofi om kunnskap og åndelig erkjennelse. Kursdeltakerne får reflektere rundt virkelighet og eget ståsted som healer, og nyere kunnskap som kanskje kan medføre et vitenskapelig paradigmeskifte.

Modul 2 Etikk – bakgrunn i innlevert case
Grunnleggende kunnskaper om etikk og være i stand til å identifisere og reflektere rundt aktuelle etiske problemstillinger i egen praksis.

Modul 3 Kommunikasjon i terapeutrollen
Kursdeltakeren får grunnleggende kunnskaper om dialog og kommunikasjonsmodeller og refleksjon rundt empati. Er våre sanser til å stole på i situasjoner i egen praksis for å fremme god dialog i relasjoner og ved relasjonsbygging.

Modul 4 Samfunn – Aktuelle lover og regler
Kursdeltakeren får grunnleggende kunnskaper om terapeutrollen som healer i en relevant samfunnssammenheng med vekt på Lov om alternativ behandling av sykdom, registerforskriften og rundskriv, forskrift om markedsføring av alternativ behandling og personvern.
Læringsmål: Deltakerne vil lære hvordan de skal opptre i markedet overfor sine klienter, ivareta personvern og sette grenser dersom klienten ber om behandling av sykdommer og henvise til leger eller helsepersonell.
Modulen avsluttes med en refleksjonsoppgave.

ETTER SAMLINGEN

Innleveringsoppgave deles ut på samlingens siste dag og skal leveres 14 dager etter avsluttet samling. Kurset er godkjent som tellende ved godkjenningsprosessen som healer. Hver kursdeltaker får kursbevis som bekreftelse på gjennomgått bestått kurs.

Sted - Adresse
  • Sted/Lokaler:

    Arendal, Bryggeriveien 6, 4848 ARENDAL

Kart - Veibeskrivelse

Bryggeriveien 6, Arendal, Norge

Pris

kr 5300,-

Praktiske detaljer

Kontakt Ingunn Brattlid, mobil 48239932

Arrangør

Ingunn Brattlid

Kontaktperson

Ingunn Brattlid

Telefon

482 39 932

Epostadresse

ingunnbrattlid@gmail.com

Send melding