Om utdanningen

Undervisning i Tradisjonell Kinesisk Akupunktur over 3 år

FORMÅL MED UTDANNELSEN
Den ferdig uteksaminerte akupunktør skal kunne stille en relevant diagnose og sette en korrekt individuell behandling.

Utdannelsen i Tradisjonell klassisk akupunktur (TCM) er:
Studenten skal etter endt utdannelse ha teoretiske og praktiske ferdigheter som gir sikkerhet i selvstendig arbeid som akupunktør.
I tillegg skal studenten kunne samarbeide med andre alternative behandlere og helsepersonell.

FAGOMRÅDE
Utdannelsen legger hovedvekt på tradisjonell klassisk akupunktur TCM, iht. WHO sine krav.

 • Det vil også foreleses i moderne akupunkturformer.
 • Anatomi/fysiologi/Sykdomslære
 • VEKS-fagene, (Vitenskapsteori, Etikk, Kommunikasjon, Samfunnsfag)

UNDERVISNINGSOPPLEGG

 • Trening i å stille anamnese.
 • Akupunkturutdannelsen er 3-årig deltid og omfatter 42 undervisnings samlinger, 612 undervisningstimer.
 • Min. 200 timer kollokviearbeid under supervisjon, med oppgaver.
  I tillegg kommer Anatomi/ fysiologi/patologi. Vi samarbeider med Ki-teraptskolen.

FORSIKRING

Elevene er forsikret på skolen under utdannelsen.

Nøkkelinformasjon
 • Skole - Arrangør:

  VESTFOLD AKUPUNKTURSKOLE avd. Larvik

 • Sted/steder:

  Larvik

 • Type studie:

  Gruppeundervisning, Samlingsbasert

 • Oppstart:

  HØSTESEMESTER 1. KLASSE 2020, oppstart 12-13 august 2020
  Onsdag og torsdag fra kl 16 – 21

 • Varighet:

  Undervisning over 3 år

 • Pris:

  Kursavgiften er kr 37.000.- pr. år.

 • Detaljer om studieavgift:

  Kr 40.000.- ved delbetaling. kr. 5000.- pr. år er for kompendium og annet undervisnings-m

Adresse
Nansetgata 95
3269 Larvik
Adresse på kart

Nansetgata 95, Larvik, Norge

Målgruppe for utdanningen

For dem som ønsker å hjelpe andre til bedre helse.

Studiematriell

Se liste på nettsiden.

Eksamen - Sertifisering

3. skoleårs eksamen består av både skriftlig og muntlig eksamen.

Om skolen - arrangøren

Skolen er godkjent av NLH, Norges Landsforbund av Homøopraktikere.
Følgende kriterier er lagt til grunn:

Studieretningsfag i akupunktur totalt 612 undervisnings timer og 200 timer kollokviearbeid. Studentene må levere det 3. studie år en hovedoppgave på minimum 4 maskinskrevne sider og 20 pasient behandlinger.

Grunnmedisin, anatomi, fysiologi og sykdomslære tilpasset naturterpeuter, tas separat med Veksfag. I tillegg selvstudie og praksis med avsluttende skriftlig og muntlig eksamen. Når dette pensum følges vil eksaminerte kunne bli fullverdige medlemmer i NLH og bli forsikret.

Ved fullført praksis i totalt 5 år og ved å følge oppdateringskurs i NLH vil de kunne oppnå fullt medlemskap i NLH. Det vises til medlemsvilkår § 111 1-5.

Studentene kan også under opplæring søke student medlemskap og få forsikring.

Kontaktinformasjon
 • Skole - Arrangør

  VESTFOLD AKUPUNKTURSKOLE avd. Larvik

 • Kontaktperson

  Viridiana Avendano Marin

 • Telefon

  921 812 256

 • Epost adresse

  vavmarin@online.no

Send melding/forespørsel