Om utdanningen

Norsk Gestaltinstitutt høyskole - NGI tilbyr utdanning i Gestaltterapi

4- årig deltidsutdanning som gir 120 studiepoeng og mulighet for studielån.
Gestalttilnærmingen er i dag en av de mest utbredte retninger innenfor psykoterapi, parterapi, gruppeterapi, coaching, veiledning, organisasjonsutvikling og konfliktarbeid. Tidligere studenter arbeider enten i helse- og sosialtjenesten, undervisning, ledelse og organisasjonsutvikling, eller i egen praksis som konsulenter og terapeuter.

NGI tilbyr en fireårig deltids utdanning i gestaltterapi i Oslo, Stavanger og Tromsø. Utdanningen består av ni undervisningssamlinger i året i Oslo og åtte i Stavanger og i Tromsø. Samlingene er lagt i forbindelse med helger. I tillegg til undervisningen skal studentene delta i kollokviegrupper mellom hver undervisningssamling. I andre, tredje og fjerde studieår er det i tillegg gruppeveiledning på eget arbeide med mennesker. Egenterapi på minimum 70 timer er obligatorisk i løpet av de fire årene.

Innhold

Første år: Egenprosess og personlig utvikling.
Viktige prinsipper i gestaltterapi blir gjennomgått. Hovedvekten legges på arbeid med egen prosess, gruppeprosess og personlig utvikling.

Andre år: Mellommenneskelig prosess.
Hovedvekten legges på en utvidet gjennomgåelse av det teoretiske grunnlaget fra første år. Fokus legges nå på studenten som deltager i en gruppe, i tillegg til personlig utvikling. Gruppens prosess blir også vektlagt. Terapeutrollen blir innøvd.

Tredje år: Terapeutens ferdigheter og forhold til klienter og samfunnet, del 1.
De terapeutiske ferdighetene innøves og utdypes. Studenten lærer å bruke sin kreativitet i arbeid med klienter. Fokus flyttes til dialog med klienten. Målet er å gjøre studenten i stand til å støtte klienten slik at han kan øke sin oppmerksomhet mot muligheter og begrensninger. Studentene øver seg på hverandre. Studentene skal også begynne å arbeide som terapeuter med veiledning fra høyskolen.

Fjerde år: Terapeutens ferdigheter og forhold til klienter og samfunnet, del 2.
Utdyping og forankring av egen filosofi i arbeid med mennesker. Integrering av de tre foregående år sett i relasjon til studentens eget arbeidsfelt, tidligere utdanning, yrkeserfaring, livserfaring, menneskesyn med gestaltterapeutisk filosofi og metodikk. Studenten fortsetter å ha klienter/praktisere gestalt med veiledning fra høyskolen.

Nøkkelinformasjon
 • Skole - Arrangør:

  Norsk Gestaltinstitutt Høyskole - NGI

 • Sted/steder:

  Oslo, Stavanger, Tromsø.

 • Type studie:

  Deltidsstudie, Yrkesutdanning, 120 Studiepoeng

 • Varighet:

  Fire år.

 • Detaljer om studieavgift:

  Studiet gir mulighet for studielån.

Adresse
Pilestredet 75 C
0354 OSLO
Adresse på kart

Pilestredet 75C, 0354 Oslo, Norge

Undervisningstid

Samlingene er lagt i forbindelse med helger.

Om skolen - arrangøren

Norsk Gestaltinstitutt AS (NGI) ble etablert i 1986 og har tilbudt utdanning innen gestalt i snart 30 år. Antallet utdanningstilbud har økt i denne perioden.

NGI ble godkjent som privat høyskole med offentlig godkjent eksamensrett i 2003 og har nå to godkjente studietilbud. NGI har foreløpig valgt å ikke søke statsstøtte og er 100% finansiert av studieavgiftene. NGI og studentene ved NGI har valgt å melde seg inn i en studentsamskipnad. NGIs studenter ved de godkjente studietilbudene er nå enten medlem av OAS, SiS eller SiTø i henhold til studiested.

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole tilbyr også:
Etterutdanningsprogrammer for gestaltterapeuter, Toårig utdanning i gestaltcoaching, Ettårig utdanning i relasjonsbasert konfliktarbeid.

Kontaktinformasjon
 • Skole - Arrangør

  Norsk Gestaltinstitutt Høyskole - NGI

 • Telefon

  22 59 16 50

 • Epost adresse

  ngi@gestalt.no

Send melding/forespørsel