Hvordan få konsultasjon

Besøk på Klinikk, Videokonsultasjon

Arbeider på følgende måte

Individuell behandling, Kurs / foredrag

Har erfaring med

Storytelling/historiefortelling
Undervisning i metoder for selv-helbredelse
Undervisning i Kunst og transformasjon

Transformation
Erfaring: Jeg har arbeidet som kunst og uttrykksterapeut, veileder, lærer og healer siden 1988 i mitt firma Ja til Sjelen

Jeg er ikke her for å fikse deg eller behandle / helbrede "problemer"

Hva jeg tilbyr: å lede deg inn i en magisk prosess hvor ditt Selv presenterer det som ligger mest tilrette for transformasjon. Jeg arbeider som lærer og tilrettelegger: du har alt som trengs for å helbrede deg selv.

Jeg ser meg selv som en slags åndelig jordmor som forløser det som trenger mest å bli født i deg - barnet er allerede ditt :)

Og fordi du/ego ikke på forhånd har bestemt hva du vil arbeide med ( fikse, ordne, helbrede) men overlater det til ditt Selv,så skjer det som er til ditt høyeste beste.

Jeg er skapt for dette arbeidet: å skape rom for DET i deg som lengter etter transformasjon, og legge til rette for at det får et uttrykk.

Jeg har dyp tillit til den skapende prosessen og det rom vi skaper sammen.
Dette kan være ved at vi sammen skaper en historie - ( den kommer til oss / gjennom oss) eller du lager et bilde (ingen krav til prestasjon) - eller vi arbeider med bevegelse. Av og til går prosessen fra det ene uttrykket til et annet.

Det deilige ved prosessen er at jeg vet den er ledet av Selvet - det kommer alltid noe overraskende i positive forstand - og du kan arbeide/leke videre med dette på egen hand.


Hva du kan vente:
Av og til takknemlig gråt - over at DETTE er i deg - av og til bare forundring - og kanskje bringer prosessen opp gammelt stoff etter dette - da er det opp til deg å være med det: jeg arbeider ikke som terapeut lenger, men som en tilrettelegger for sjelsuttrykk som er helbredende. Jeg er lærer, "fødselshjelper" i videste forstand.

Den første sesjonen er 1.5 time og koster 1200.-
Hvis du ønsker mer kan vi kommunisere via Skype

Velkommen!

Utdannelse, kurs, erfaring

Etter artium 1963, utdannet jeg meg ved Statens Håndtverks og Kunstindustriskole, grafisk design/reklamelinjen,BA Kunst og design,

Statens Lærerskole i Forming (høgskolelærer i forming og kunstforståelse). Timelærer i drama, dukketeater og improvisasjon ved samme skole 1968-88.

Jobbet som illustratør, og også som scenograf, kostymetegner og dramatiker ved prof. scener og amatørteatre i samme tidsrom.

1992 Utdannet kunst og -uttrykksterapeut ved Norsk Institutt for Kunst og Uttrykksterapi, og ISIS, Zurich.Ble utpekt som veileder for terapeuter.

Holdt utallige kurs, foredrag og workshops siden 1968, i temaer som "Drøm og kreativitet", "Bruk av dukker som pedagogisk middel under gudstjeneste", Kreativ skriving", samt ulike selvutviklingskurs hvor man erfarer hvordan den kreative prosessen forbinder oss med vårt høyere Selv.

2014: Certified Course in Miracles-lærer ) http://www.teachersofgod.org/

Andre opplysninger

*Game of Tranformation, ca 3-4 timer
Dagsskurs i Game of Transformation - 3.5.timer (inkl tid til lunsj) Pris kr 2100.-

Kurs: "Kreativ skriving" og "Hellig drama"

Veiledning for terapeuter: 3 timers innføring i Kunst og uttrykksterapi hvor du selv opplever det innenfra OG samtidig får opplæring i de viktigste prinsippene for å arbeide med kreative prosesser.


Hellig Drama: 1 dags magisk lek, med stort transformasjonspotensiale. Max 5 personer.1500 kr

Certifisert lærer i "The Game og Transformation", et selvutviklings-spill fra Findhorn med 2-4 deltagere.

Privat praksis i Bærum.
Holder kurs og foredrag rundt om i landet på forespørsel.

"Jeg er en ivrig utforsker av den kreative prosessens helbredende essens og hva den kan tilføre oss, og har utviklet en metode for arbeid med egne bilder som bl.a innebærer historiefortelling og drama". ("Drama" betyr her å stille seg til rådighet for arketypisk kollektivt materiale og la det komme til uttrykk via oss i et åpent hjerte-rom).

Viktigste råd: HUSK Å PUSTE

Sted
Kontaktinfo
 • Bedrift
  Ja til sjelen: Skole for kreativitet, helhet og spirituell utvikling
 • Epost
  leelah11@gmail.com
 • Besøksadresse
  Heggebærstien 9
 • Postnummer
  1349
 • Sted
  RYKKINN
Ta kontakt