Type aktivitet:

I kurslokale

Beskrivelse

En unik ny deltidsstudie basert på syntese av gammel østlig visdom og moderne psykologi

Å utdanne seg til integral terapeut innebærer, foruten å tilegne seg relevante faglige kunnskaper, en bevisstgjøring- og praktiseringsprosess i tråd med prinsippene i integral terapi. Arbeidet på seg selv er en forutsetning for å være en god terapeut.

Integral terapi baserer seg på en helhetlig og nyansert forståelse av det fysiske og psykiske individet, individet i nærmiljøet, samfunnet og naturen, samt et spirituelt perspektiv. Alt som påvirker individet av materielle og ikke materielle krefter i universet er gjenstand for en bevisstgjøringsprosess i integral terapi. Både ytre og indre påvirkningkilder utforskes. Individets mulighet til å oppdage skjulte ressurser i seg selv, ikke bare talenter, men også en dypere realisering av menneskets sanne natur står sentralt. Integral terapi innebærer en utviklingsprosess fra å leve sitt liv basert på en ytre identitet, til å bli tro mot sitt indre selv. Det vi har behov for i livet, må vi dyrke gjennom bevisste handlinger.

En integral terapeut er engasjert i å se klienten med dennes unike kvaliteter og benytter seg av ulike virkemidler for å skape en atmosfære som gjør at klienten åpner seg. Den diagnostiske tilnærmingen er helhetlig og baserer seg på ulike observasjons kilder. Korrekt helhetlig diagnostisk forståelse er forutsetningen for korrekte tiltak.

I integral terapi legges det stor vekt på at mennesker og planter lever i hver sin natur i den store naturen og vi må forstå naturens prinsipper og innordne oss den.

Faglig ansvarlige, hovedforelesere og veiledere:

U.S. Sakhi sosialpedagog; cand. polit.; psykologisk rådgiver ved Integral Psykologisk Insitutt As. Han var grunnlegger og daglig leder ved Kilden Aktivitetssenter for stoffmisbrukere i Skedsmo kommune i 28 år. Kilden var et alternativ til de offentlige tilbudene. Han har nesten 40 års erfaring i Norge i arbeid med rusmisbrukere og deres familier, særlig med manipulerende adferd, eksistensiell angst og identitetsproblemer. Han har holdt mange foredrag på folkehøgskoler og lærerhøgskoler om ungdomsproblemer og minoritetsgruppers problemer med tilpasning i samfunnet. Sakhi er opprinnelig fra India. Han har en sjelden dyp forståelse av menneskets vesen, som preger utdanningen.

Grethe Nordhelle; psykolog og advokat; terapeut, mekler og psykologisk rådgiver ved Integral Psykologisk Institutt As. Hun arbeidet som førstelektor i nesten 20 år ved VID (Diakonhjemmet høgskole) med ansvar for psykologiundervisningen og utviklet og var faglig ansvarlig for videreutdanning i konflikthåndtering og mekling på masternivå. Hun har praktisert som psykolog i mer enn 20 år og undervist i Norge og utlandet i mange år innen sentrale psykologisk temaer og har skrevet mange fagbøker, alene eller sammen med andre. To er skrevet sammen med Sakhi.

Administrativt ansvarlig for studiet:
Elin Ingvaldsen; studiekoordinator

Gjesteforelesere:

Audun Myskja er overlege og spesialist i allmennmedisin, og har en doktorgrad i bruken av musikk i eldreomsorgen. Han driver Senter for livshjelp sammen med Reidun Myskja. Han holder en rekke kurs og foredrag i inn- og utland og er fagveileder for Nasjonalt Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og leder Helsedirektoratets innføring av musikkbasert miljøbehandling som kvalitetshevning av omsorg for personer med demens og andre sårbare grupper.  Han har skrevet mange fagbøker.

Nina Cathrine Johansen har mastergrad i samfunnsernæring fra OsloMet og videreutdanning innen plantebasert ernæring fra T. Colin Campbell Center for Nutrition Studies, eCornell University. Hun jobber med kostveiledning, først og fremt for vegetarianere og veganere; og er også ernæringsrådgiver i foreningen Helsepersonell for plantebasert kosthold.  Hun er medforfatter av boken Plantebasert kosthold (2019), en fagbok om  helsefordeler med et grønnere kosthold.

Det er mulig at vi inviterer flere gjesteforelesere.

Sted - Adresse
  • Gateadresse:

    Asker

Kart - Veibeskrivelse

1386 Asker, Norge

Praktiske detaljer

Oppstart høsten 2020, rullerende opptak.
Deltidsstudie, Samlingsbaser.
8 helger gjennom høst 2020 og vår 2021.

Målgruppe for utdanningen
Psykologer, helse og sosialarbeidere, men også realkompetanse basert på personlig intervju.

Arrangør

Intergral psykologisk institutt As

Kontaktperson

psykolog Grethe Nordhelle

Telefon

92800226

Epostadresse

post@nordhelle.no

Send melding