Hvordan få konsultasjon

Besøk på Klinikk

Arbeider på følgende måte

Individuell behandling, Parterapi

Har erfaring med

Som psykoterapeut har jeg erfaring med å jobbe med klienter som har høysensitive trekk og som ønsker å finne rom for seg og sitt tempo i hverdagen. Manger klienter har hatt ulike grader av utbrenthet eller stressymptomer. Opplevelse av tomhet og kjenne seg misforstått eller utenfor er tema for enkelte klienter. Andre klienter har kroniske sykdommer og vil finne ut hvordan leve et rikt liv innenfor mulig gitte begrensinger.

I parterapi har jeg mye fokus på kommunikasjon og nyansering versus svart-hvitt samt bevisstgjøring på den naturlige veksling mellom nærhet og avstand. Evne til tilstedeværelse i øyeblikket, nysgjerrighet på hverandre, dialog og møte er noe vi øver på i terapirommet. Jeg ser på paret som en levende organisme og er opptatt av å høre "parets stemme" så vel som de individuelle behov.

Utdannelse, kurs, erfaring

Jeg har en Master of Science i Gestalt Psychotherapy fra Middlesex University i London. Videre har jeg Certificate in Couples Work fra Metanoia Institute og Norsk Gestaltinstitutt Høyskole.

I 1998 startet jeg fulltids praksis som gestaltterapeut etter avsluttet grunnutdannelse ved Norsk Gestaltinstitutt.

Jeg har utdannelse i og langvarig trening med meditasjon, yoga og mindfulness praksis. Utover dette har jeg erfaring med kroppsorientert psykoterapi, kunst- og uttrykksterapi, psykodrama og psykosyntese. I bunnen har jeg øk/adm høyskole og utdannelse som biopat.

Medlemskap

NFP - Norsk Forbund for Psykoterapi
NGF - Norsk Gestaltterapeut Forening
Registrert Behandler i Brønnøysundregistrene, Reg. Gestaltterapeut MNGF

Andre opplysninger

Jeg er selv opptatt av Øyeblikket og det å være tilstede i eget liv. Mindfulness inspirerer meg i hverdagen. Dette er noe jeg gjerne bringer inn i terapirommet.

Gestaltterapi er en retning innen humanistisk psykoterapi som tar utgangspunkt i hva som skjer her og nå hos deg og i samspillet mellom deg og andre. Eventuelle uferdige situasjoner fra fortiden vil påvirke hvordan du ser deg selv og andre, noe som kan bli tydeliggjort i møte i terapirommet.

Helhetsorientert tilnærming er sentralt innen Gestaltterapi. Hele deg med tanker, følelser, kropp og sjel ønskes velkommen - det er rom for livets kompleksitet! Jeg er opptatt av å gi alle sidene av deg plass og oppmerksomhet. Det kan være vel så fruktbart å få ulike sider av deg til å samarbeide konstruktivt som å fjerne det tilsynelatende "brysomme".

ARBEIDSFORM
Samtaleterapi er det bærende i sesjonene. Arbeidsform og metode vil variere fra klient til klient og kanskje fra periode til periode. For én fungerer det best med ren samtaleterapi. En annen kan oppleve at det er lettere å bli bevisst noe nytt ved å trekke inn kreative uttrykksformer eventuelt med bilder og symbolbruk. Oppmerksomhet på kropp og pust samt teknikker for å tydeliggjøre indre og ytre dialog er andre nyttige innfallsvinkler. Mindfulness bringer jeg inn i den grad det er ønskelig og relevant.

Jeg tilbyr individual- og parterapi basert på gestalt psykoterapi og mindfulness i lyse og vennlige lokaler få minutters gange fra Nationalteateret. Du er velkommen til å ta kontakt så vi sammen kan finne ut om dette kan være noe for deg eller dere som par.

Sted

Universitetsgata 20, 0162, Oslo, Norge

Kontaktinfo
 • Bedrift

  Gestalt psykoterapeut MSc Christine Endsjø

 • Telefon

  928 26 024

 • Epost

  c.endsjo@icloud.com

 • Besøksadresse

  U20 mindfulness og terapi, Universitetsgt. 20

 • Postnummer

  0162

 • Sted

  OSLO

Send en melding/forespørsel til behandleren

Sosiale media