Om utdanningen

EQ Institute tilbyr kurs og utdanning innen EQ-terapi

 • EQ-terapi, 3 år
 • EQ-kompetanse, med fysisk oppmøte eller online
 • EQ-utvikling 

OSLO, STAVANGER, BERGEN


EQ-terapi, 3 år

Praktisk deltidsutdanning for deg som vil bli EQ-terapeut, hvor du lærer gjennom erfaring ved å få og gi terapi.

Nye klasser starter i Stavanger i august, og i Oslo og Bergen i januar 2022.

Vi mener at uhensiktsmessig atferd og forståelse av seg selv har sine røtter i utviklingen av selvfølelsen eller den emosjonelle intelligensen (EQ) i barndommen. Ved å studere EQ-terapi vil du kunne øke din emosjonelle intelligens. De fem ferdighetene knyttet til emosjonell intelligens er:

 • Evnen til å ha kontakt med egne følelser
 • Kunne håndtere egne følelser på en god måte
 • Kunne motivere seg selv
 • Kunne oppfatte følelser hos andre
 • Kunne skape og beholde nære relasjoner med andre

Som student vil du tilegne deg økt EQ-kompetanse ved å lære å bruke et konflikthemmende språk og du vil kunne tilegne deg evnen til å gjennomføre EQ-terapi i terapeutisk øyemed. EQ-terapi kan benyttes i møte med utfordringer i alle relasjoner hos enkeltmennesker, par, familier og i arbeidsfellesskap.

Vårt menneskesyn er at alle gjør så godt de kan, ut ifra sine forutsetninger til enhver tid. Det vil si et ikke-dømmende menneskesyn.
Mer informasjon her


EQ-kompetanse med fysisk oppmøte eller online
Dette kurset er for deg som ønsker å få en bedre kjennskap til hva emosjonell intelligens er og hvordan du kan fremme din EQ.

Utdanningen vil gi deg økt forståelse for hva som skjer i samspillet mellom mennesker, og hva som er grunnen til at vi reagerer og handler som vi gjør. Graden av kontakt som du kan få med andre, avhenger av graden av kontakt som du har med seg selv. Du får derfor anledning til å bli bedre kjent med deg selv, ved å reflektere over egne sannheter og komme i kontakt med din bagasje/historie – i tillegg til å tilegne deg et konflikthemmende språk.

Med våre onlinekurs retter vi oss spesielt mot deg som bor i deler av landet der vi ikke tilbyr fysisk undervisning, og til deg som kjenner at du har det aller best hjemme.

Temaer som inngår i utdanningen, er følgende:

 • Hva er emosjonell intelligens (EQ)?
 • Hva er EQ-terapi?
 • Personlig språk
 • Den vanskelige samtalen
 • Hvordan barndommen, de første syv leveårene, former oss
 • Våre overbevisninger og sannheter i underbevisstheten
 • Sorg og sorgbearbeiding
 • Tilgivelse

Utdanningen består av 10 samlinger.
EQ-kompetanse - mer informasjon her

EQ-kompetanse digital - mer informasjon her


EQ-utvikling
Dette kurset for deg som har erkjent at livet så langt har satt spor, og du ønsker å lære mer om hvordan du kan skape et godt liv for deg selv, ved utvikle dine evner til å selv ivareta, på en god måte, dine følelser, behov og grenser.

Du vil få erfaring med EQ-terapi, der den gjør seg aller best; i en trygg gruppe sammen med en erfaren EQ-terapeut. Du vil også få faglig påfyll, for å få bedre forståelse av emosjonell intelligens (EQ).  I denne delen av kurset inviteres du til å tilegne deg lett teoretisk kunnskap fra EQ-området, for på den måten å få ny innsikt og dermed lettere kunne forstå sammenhenger.

Ved å bli bedre kjent med deg selv og relevante faglige temaer, vil din respekt og kjærlighet til ditt indre barn vokse, og du vil bli mer raus mot deg selv og dermed mindre dømmende i møte med verden.

Kurset går over fem måneder der vi samles to dager hver måned.
Mer informasjon her

Nøkkelinformasjon
 • Skole - Arrangør:
  EQ Institute
 • Sted/steder:
  OSLO, STAVANGER, BERGEN
 • Type studie:
  Gruppeundervisning, Nettbasert studie, Deltidsstudie, Samlingsbasert, Yrkesutdanning
Adresse
Hovedkontor: EQ Institute, Drammensveien 155
0277 OSLO
Adresse på kart

Drammensveien 155, Oslo, Norge

Om skolen - arrangøren

EQ Institute AS eies av Relasjonssenteret AS som ble etablert av Herdis Palsdottir og datteren hennes Dora Thorhallsdottir i 2006. Da var Dora nyutdannet familieterapeut fra Kempler Instituttet i Danmark, samme sted der Herdis hadde tatt sin utdannelse 7 år tidligere. Herdis har også hovedfag i spesialpedagogikk, og Dora en mastergrad i kommunikasjon.

EQ Institute har to fokusområder. Det ene er å bidra til at barn blir godt kjent med seg selv ved at de utvikler høy grad av emosjonell intelligens. Det andre er å gi voksne som av ulike grunner ikke har det godt med seg selv, mulighet til å bearbeide følelser fra egen historie. Følelser som har satt seg fast i kropp og sinn. Slik blir en i stand til å revurdere egne sannheter og tilegne seg et konflikthemmende personlig språk.

HOVEDKONTOR: EQ INSTITUTE AS
DRAMMENSVEIEN 155
0277 OSLO
TLF. +47 413 10 600
MAIL: post@eqi.no

STAVANGER: EQ INSTITUTE AS
KLEPP STASJON
INDUSTRIVEGEN 1A
4353 KLEPP STASJON
TLF. +47 909 66 118
MAIL: stavanger@eqi.no

BERGEN: EQ INSTITUTE AS
SKJOLD HELSEHUS
SÆTERVEGEN 25
5236 RÅDAL
TLF. +47 909 42 885
MAIL: anette@eqi.no

Kontaktinformasjon
 • Skole - Arrangør
  EQ Institute
 • Telefon
  413 10 600
 • Epost adresse
  post@eqi.no
Send melding/forespørsel

  Meld deg på nyhetsbrev!

  HELHETLIG HELSE
  Siste nytt – Få gode tilbud

  Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.