Hva er Myopraktikk

Myopraktikk er en manuell, helhetlig muskelbehandling, utviklet i Norge. Behandlingen retter seg mot å gjenopprette normal funksjon, rehabilitere muskler og å lindre smerte.

Tekst: Unni Nordbrenden

Myopraktikk

Myopraktikk er en manuell behandling som har en egen måte å forstå og behandle muskel-og skjelettplager på. Kunnskapen om anatomi, triggerpunkt og utbredelsesområder av smerter brukes aktivt i behandlingen.


Myo = Muskel og Praktikk = Utøver

Den dyptgående behandlingsteknikken jobber med muskulatur, fascia og strukturer i kroppen, som alle er forbundet med hverandre. Smerter og plager et sted i kroppen, kan ha forplantet seg, og har sitt opphav andre steder i muskelkjeden enn der det oppleves. Å forstå og inkludere helheten i den myopraktiske behandlingskjeden gir muligheter for å ta ut muskelspenninger og muskelsmerter gjennom en engangsbehandling.


Muskelkjeder
Alle kroppens muskler er omgitt og infiltrert av bindevev (fascia) og der fascia til en muskel slutter, begynner neste muskels fascia i en sømløs forbindelse. En muskel jobber aldri alene, men samarbeider i mønstre, gjerne i lange kjeder som skaper dynamiske bevegelser og holder kroppen stabil.
Det er disse samarbeidende muskler i samme kjede og som deler lineære fasciaforbindelse samt, direkte og indirekte, deler nervebaner, blod og lymfeårer som kalles myofasciale kjeder, muskelfasciekjeder eller bare muskelkjeder.
Disse kjedene samarbeider også og deler noe fascia, nerver osv, og slike sammenfallende områder danner de myopraktiske behandlingskjedene som kan tenkes på som virkeområdet for et behandlingspunkt, eller med musklenes grunntonus (spenning), en biotensegritets enhet.

Væsketrykk
Et hierarki av fasciomembraner finner vi i og rundt musklerfibre, fiberbunter, muskler og muskellosjer (små og store rom). Disse membranene muliggjør en differensiering i væsketrykk over membranen og ny forskning peker i retning av at økt væsketrykk innenfor slike membraner, er hva vi kjenner som muskelknuter, muskelspenninger og smerter –mange myalgier og smertetilstander.
Et slikt økt intrafasciomembranalt trykk (IFMFP) vil også forkorte vevet, som igjen påvirker ut i de tensegritære myopraktiske behandlingskjedene.
En dyp, kraftig og riktig tverring av behandlingpunkt i tilhørende behandlingskjede, tar sikte på å endre fasiomembranenes permabilitet (gjennomtrengelighet) som utligner overtrykket og dermed fjerne spenningen.

Den norske myopraktikken er en selvstendig rettning og en manuell, helhetlig muskelbehandling forankret i The International Myoparktikk Organization (TIMO). Metoden må IKKE forveksles med amerikanske «myoparactic», som har et annet opphav og er en annen retning.

Den norske myopraktikken ble utviklet av Stig Runar Hopen i samarbeid med Anne Grete Johnsen.
Metoden er satt sammen av behandlingsteknikker inspirert fra Magne Brakstad «1958-2016» og elementer fra nyere forskning på myofasciale kjeder, biotensegritet og Hopens egne fagartikler, som er indeksert i PubMed, om Intrafasciomembranalt væsketrykk og dennes påvirkning ut i vevet. Disse fagartiklene har blitt lagt merke til i internasjonale miljøer verden over. Videre forskning er under planlegging.

År med klinisk erfaring i arbeidet med pasienter med kroniske og akutte smerter, danner grunnlag for behandlingsmetoden. Hopen har et nettverk av norske og internasjonale anatomister og forskere i sin krets som han samarbeider med.

Myopraktikk kan benyttes ved de fleste muskelrelaterte problemer, som muskelsmerter i nakke og rygg, leddsmerter i skuldre, hofter eller knær, plantar fasitt, kjevesmerter (TMD) m.v. og følgetilstander som f.eks. hodepine og svimmelhet.

 •  Muskelknuter
 •  Muskelsmerter
 •  Muskelspenninger
 •  Leddsmerter
 •  Kjevesmerter
 •  Hodepine
 •  Svimmelhet

I tillegg til et vidt spekter av pasienter, har også særlig aktive idrettsutøvere på alle nivåer, benyttet metoden for skader og overbelastninger. Mange opplever i tillegg også bedring av prestasjoner, da metabolisme og O2 opptak i vevet normaliseres og musklene igjen får jobbe normalt uten restriksjoner. Den dype og til dels tøffe behandlingen gir en kort restitusjonstid.

Myopraktor-behandling retter seg mot å gjenopprette normal funksjon, rehabilitere muskler og å lindre smerte. En førstegangskonsultasjon starter med grundig anamnese (kartleging av sykehistorie), gjennomgang av hva behandlingen består i og lett om anatomien og mekanismene bak årsaker og behandling. Dette for å forebygge og hindre tilbakefall.

God tid på kartlegging av årsakene til dysfunksjonene er en viktig del av behandlingen. Årsaker kan være alt fra statisk arbeid, stress til overtrening. Forståelsen av hvilke mekanismer som ligger til grunn for smerten og utbredelse av smerten pasientene kjenner, er også helt sentralt. Det å finne noen enkle og overkommelige strategier pasienten kan ta med seg, sammen med forståelsen av hva som forårsaker smerter, dysfunksjon og ubehag, gir et godt grunnlag for å hindre tilbakefall, og blir derfor grunnen til at man kan kalle myopraktikk en engangsbehandling.


Behandling foregår på behandlingsbenk, og tar normalt ca 2 timer.

Myopraktoren bruker i hovedsak albue, og tverrer muskler og behandlingskjeder, for det meste på skulderblad, i bekkenkanten og i lysken med dype, «tunge» drag.

Behandlingen kan oppleves tøff for pasienten, men oftest svært forløsende og positiv.

Mange opplever en umiddelbar effekt etter kun en behandling og kan fortsette med normal aktivitet i løpet av kort tid.

En konsultasjon varer normalt ca 2 timer.

Forbigående smerte eller ubehag kan forekomme.
Behandlingen oppleves ofte tøff både fysisk og psykisk for pasienten. Behandlingsreaksjoner kan være overdreven latter, uforklarlig gråt, frost, skjelvinger og stor grad av kaldsvetting.
(Se også avsnittet Forsiktighetsregler).

Akutte betennelser, lokale infeksjoner eller svulster kan forverres av manuelle behandlingsteknikker. Ved visse situasjoner bør man forsikre seg om at muskelbehandling og massasje er tilrådelig, og informere behandler om sin helsetilstand.

Kontraindikasjoner kan være
• Graviditet
• Kreft eller uavklarte cyster (også friskmeldt med innkalt på kontroll)
• Bindevevesykdommer
• Blødersykdommer
• Bruk av enkelte medisiner (i hovedsak blodfortynnende medisiner)
• Annen alvorlig sykdom og skade


– Oppsøk kvalifisert behandler.
– Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
– Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Behandlingsteknikken er basert på kliniske funn og forskning på væske og Intrafasciomenbranal Fluid Pressure (IFMFP) og dets sentrale rolle i muskelspenninger, dysfunksjon og smerte.(1) Forskning på bindevev (fascia), Myofasciale muskelkjeder og tensegritet (”tension and integrity”) er også lagt til grunn i forståelsen. The International Myopraktikk Organization legger til rette for og bidrar med planlegging av videre forskning knyttet til forståelsen i myopraktikk.

 

Referanse:
Hopen SR, Intrafasciomembranal Fluid Pressure: A Novel Approach to the Etiology of Myalgias
NIH, National Library og Medicine

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Myopraktikk er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere/myopraktorer kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.

Myopraktorer på BEHANDLERLISTEN

> Søk i hele BEHANDLERLISTEN

 

En utøver (godkjent myopraktor) linsenseres av The International Myopraktikk Organization.
Kurs og utdanning foregår hos autorisert lærer og i regi av The International Myopraktikk Organization.

>> Kurs og utdanning i Myopraktikk

BEHANDLERLISTEN på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, veileder, trener, coach.

Her står utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.

Myopraktorer på BEHANDLERLISTEN

> Søk i hele BEHANDLERLISTEN

 • Søk på behandlingsmetode
 • Søk på navn
 • Søk sted/område
 • Søk på problem/plage

Aktuelle behandlere

Søk i hele behandleroversikten

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.