Psykoterapi, terapeut og pasient

Norske forskere undersøker psykisk helse og alternativ behandling

Psykiske plager og lidelser har blitt en folkesykdom, og køen til hjelp er lang. Nå skal bruk av alternativ behandling ved psykiske helseplager utforskes.

 

Halvparten av den norske befolkningen rammes av psykiske plager og lidelser i løpet av livet. Nå skal forskere ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) utforske og øke kunnskapen om bruk av alternativ behandling ved psykiske helseplager i samarbeid med organisasjonen Mental Helse.

Målet med undersøkelsen er å finne ut hvilke alternative behandlinger folk bruker og hvorfor, ved psykiske helseplager, i følge forskningssenteret.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

Alternative behandlingsmetoder brukes både av selvstendige behandlere, terapeuter og coacher og av offentlig helsepersonell. Skolemedisinsk behandling består tradisjonelt av medikamenter, samtale med psykolog eller psykiater. Men man vet at også helsepersonell med tiden hat tatt i bruk effektive metoder og teknikker som sorterer under alternativ behandling.

 

Finn behandler, terapeut, coach på BEHANDLERLISTEN

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Psykisk helse, alternative behandlinger
Medlemmer av Mental Helse vil få spørsmål om bruk av alternativ behandling ved psykiske helseplager.

NAFKAM skal sende ut en spørreundersøkelse tidlig i 2025 til medlemmer i Mental Helse; en medlemsorganisasjon for mennesker med psykiske helseutfordringer, pårørende og andre interesserte, etablert i 1978. Organisasjonen har over 11.000 medlemmer fra hele landet og består av 11 fylkeslag med lokallag som dekker over 300 norske kommuner. Mental Helse arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseutfordringer og et bedre psykisk helsetilbud.

 

Hvem har lov til å behandle
Graden av alvorlighet avgjør om behandlere uten offentlig godkjennelse som helsepersonell kan behandle psykiske plager. I følge «Lov om alternativ behandling» skal alvorlige sykdommer og lidelser ikke utøves av andre enn helsepersonell.

Enkelt forklart kan en komplementær/alternativ behandler hjelpe ved det man kan definere som problemer og plager, men ved alvorlige lidelser må helsepersonell oppsøkes.

Lov om alternativ behandling er gjeldende, også for helsepersonell som utøver alternative behandlingsmetoder.
«Behandling som utøves i helse- og omsorgstjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helse- og omsorgstjenesten».

Lov om alternativ behandling ved sykdom


Plage eller lidelse
Både voksne, barn og unge opplever at livet blir vanskelig. De vanligste symptomene er konsentrasjonsvansker, tristhet, følelse av tretthet eller slitenhet, tiltaksløshet, smerter, mangel på glede og interesse, endring av appetitt.

Det kan være plager av ulik styrke, utløst av hendelser og vonde erfaringer, eller det kan være alvorlige lidelser med stor symptombelastning over tid.


Folkehelserapporten Psykisk helse i Norge (FHI) forklarer psykiske plager som for eksempel engstelse, nedstemthet og uro.

«Psykiske plager kan ses på som vanlige variasjoner i atferd og følelsesliv, ofte knyttet til hendelser og erfaringer. Plagene kan gi ulik grad av symptombelastning, fra lette til sterkere plager, uten at det nødvendigvis karakteriseres som en lidelse.»

Begrepet psykiske lidelser blir først brukt når symptombelastningen er stor, varer over tid og er av en slik karakter at kriteriene for en klinisk diagnose er oppfylt. Psykiske lidelser omfatter ulike diagnoser, som angst, depresjon, ADHD, schizofreni og bipolar lidelse, med ulike symptomer. Ved psykiske lidelser foreligger det som oftest et uttalt tap av funksjon, for eksempel i forhold til jobb, skole og familie.

Alle kan utvikle en psykisk lidelse, men risikoen for dette er forskjellig fra person til person, avhengig av psykologisk, sosialt og arvemessig sårbarhet.


Forståelse for behandlingsalternativer
Køene til hjelp er ofte lange, og mange sliter, uten å få oppfølging og mulighet til å komme seg ut av det. Det å få god hjelp kan være avgjørende for å komme tilbake til god psykisk helse, og best mulig livskvalitet.


I følge Helse- og omsorgsdepartementet handler god psykisk helse om trivsel og opplevelse av god livskvalitet, mening med tilværelsen, og evne til å mestre hverdagens utfordringer, samt fravær av alvorlige psykiske plager og lidelser.


Leder i Mental Helse, Ole-Marius Minde Johnsen, sier til NAFKAM at han ønsker at forsknings prosjektet skal skape mer forståelse for hva alternativ behandling er og at det kan snakkes åpent om i tilknytning til psykisk helse.


– Det blir spennende å se resultatene fra forskningsprosjektet. Mental Helse ønsker mer forskning innen psykisk helse og behandlingsalternativer. Det handler om å utvikle helsetjenesten, men også finne verktøy for hvordan man kan leve med sine utfordringer, i følge Ole-Marius Minde Johnsen, landsleder i Mental Helse.

For NAFKAM er det verdifullt å samarbeide med en så stor organisasjon som Mental Helse, som har høy kompetanse og strukturer for representasjon og medvirkning.

– Målet er blant annet å tilrettelegge bedre for at folk kan ta informerte og trygge valg innen alternativ behandling. Prosjektet tar også inn brukermedvirkning i utviklingen og formidlingen av ny kunnskap, opplyser Ola Lillenes, informasjonssjef ved NAFKAM.

Hvordan finne behandler, terapeut, coach

Finn behandler på BEHANDLERLISTEN
Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.

  • Søk på behandlingsmetode
  • Søk på navn
  • Søk sted/område
  • Søk på problem/plage
  • Les resultat som liste eller på kart

BEHANDLERLISTEN


Er du behandler, terapeut, coach veileder – uten oppføring med profilside?
>> Bli funnet på BEHANDLERLISTEN med egen profilside

(
Send oss en mail hvis du har spørsmål, eller vil at vi lager profilsiden for deg.  post@behandler.no)

 

Relatert på Behandler.no

Psykisk helsehjelp – et mangfold av muligheter
Behovet for psykisk helsehjelp i Norge har aldri vært større, og mange får ikke den hjelpen de trenger. Samtidig finnes det ressurser som i større grad kan brukes.

Ny forståelse av utbrenthet
Hva er opplevelsen av utbrenthet og hvordan møtes de som er rammet? Gestaltterapeut Karin Mohn Engebretsen disputerte nylig med sin doktoravhandling, der hun undersøker disse brennbare spørsmålene og gjør nye funn.

Ut av spiseforstyrrelsen med psykodrama
Et vanskelig forhold til mat med overspising eller anoreksi kan få alvorlige konsekvenser. Et prosjekt, som ser bakom problemet, viser at psykodrama kan være et godt alternativ i bekjempelse av spiseforstyrrelse.

Nevrofeedback hjelper barn med ADHD
Mange barn har fått en bedre hverdag med nevrofeedback, en metode som påvirker hjernens aktivitet.

Dansterapi hjelper barn og ungdom med depresjon og ADHD
Unge mennesker med psykiske helseutfordringer får ofte ikke den hjelpen de trenger. Svenske pionerer har forsket på danseterapi som et alternativ.

Komplementær behandling viser god effekt i psykiatrien
I Sverige har forskere kartlagt bruk av alternativ, medikamentfri behandling innen psykisk helseomsorg og funnet ut at det er utbredt. Både personalet og brukeren er tilfredse med effekten behandlingen gir.

Alle artikler om psykisk helse

TEMASIDER:
Psykisk helse og psykoterapi

Mental trening og coaching

 

Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.