Et vegetarisk kosthold er plantebasert, men noen vegetarianere spiser animalske produkter i form av egg og melkeprodukter der slakting av dyr ikke inngår. Noen inkluderer fisk, mens andre ikke spiser noe som stammer fra dyr.

Lakto-ovo
Den mest utbrede formen for vegetarkosthold er lakto-ovo vegetarisme. Man spiser melkepodukter og egg, men ikke kjøtt, fugl eller fisk. Lakto stammer av det latinske ordet lac som betyr melk og ovo fra ovum som betyr egg.
I tillegg til planterbasert mat inneholder altså dette kostholdet melkeprodukter og egg.

Noen velger et kosthold uten egg eller uten melk. Det kalles laktovegetarianer eller ovo-vegetarianer.

Pescetarianer
Noen spiser fisk i tillegg til egg og meieriprodukter - pescetarianer.

Veganer
En veganer har et strengt kosthold uten matvarer av animalsk opprinnelse. Det vil si man spiser ikke kjøtt, fugl, fisk, melkeprodukter, egg og honning.

Typiske matvarer som inngår i et vegetarkosthold:
Grønnsaker, rotvekster, belgvekster, urter, frø, korn, nøtter, mandler, planteoljer, frukt, evt. melk, ost, egg, fisk.

Vegetarisme har blitt praktisert innen ulike kulturer over hele verden i flere tusen år. I dag er det millioner av mennesker som velger å være vegetarianere av ulike årsaker. Det kan være på grunn av dyrevern og dyrevelferd, helse, miljø, etikk eller annet.

Det er stadig flere som velger et vegetarisk kosthold og det legges til rette både på restauranter og i dagligvarehandelen. Kjøttfri mandag har blitt et begrep, som følges av dem som ønsker å redusere kjøttforbruket.

Det hevdes at et vegetarisk kosthold har en rekke helsefordeler, blant annet ved at det kan forebygge livsstilsykdommer, kreft og overvekt.

Behandler/veileder kartlegger og vurderer klientens behov basert på sykehistorie, vekt, høyde, nåværende kosthold evt. blodprøver, mv.

Behandling kan gå ut på å sette klienten på et nytt kosthold og en livsstilsendring, som inneholder tilstrekkelig næring.

Ved overgang til et vegetarisk kosthold ved hjelp av behandler/veileder, er det vanlig å ha en grundig førstegangskonsultasjon med oppfølging etter behov.

Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Ulike matvarer kan gi allergiske reaksjoner av forskjellig grad.

- Ensidig kosthold kan gi mangler og det er viktig å sette sammen et kosthold hvor man får dekket kroppens behov for næringsstoffer. Man skal særig være påpasselig ved:
- Graviditet
- Vegetarkost for barn
- Trening på høyt nivå

- Oppsøk kvalifisert behandler.
- Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at vegetarkosthold kan være positivt. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekt.

En omfattende britisk studie fra 2006 antyder at kosthold uten kjøtt kan gi mindre risiko for kreft.

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom 

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven) 

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Kostholdsveiler/ernæringsterapeut er ikke en beskyttet tittel.

Det er kun behandlere som er autorisert helsepersonell som har lov til å behandle alvorlig sykdom, men andre behandlere har anledning til å lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdommen eller lidelsen eller bivirkninger av gitt behandling, eller som har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse. Ernæringsfysiologer/Klinisk ernæringsfysiologer kan være autorisert helsepersonell.

Det finnes forskjellige utdannelser og kurs med ulik lengde og innhold - egne utdanningsforløp og kurs ved private skoler/kursholdere, høyskoler, universitet.

Kostholdsveiledning/ernæringsterapi
Utdannelse kan for eksempel ha fokus på ernæring og naturmedisin: Naturlig mat med høyt næringsinnhold, lite tilsetningsstoffer. Ferske råvarer, gjerne økologiske, som er minst mulig bearbeidet, som skal utgjøre den største delen av kostholdet. Kan være studie over 12 mnd.

Andre eksempler på kostholdsveiledning/ kostveiledning/ ernæringsterapi med studipoeng:
- Bachelor Ernæring (3 år, 180 studiepoeng)
- Årsstudium i grunnleggende ernæring (ett år, 60 studiepoent).

Ernæringsfysiolog
Kliniske ernæringsfysiologer har en 5-årig utdanning på mastergradsnivå som gir mulighet til å søke om autorisisasjon som helsepersonell. Profesjonsstudie i klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo eller bachelor i human ernæring og master i klinisk ernæring ved Universitetet i Bergen.

Utdanning/skoler a-å

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til kvalifisert behandler/veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no

---------------------------------------