Shen-terapi er en form for healing, hvor behandler legger hendene sine på klientens kropp. Ordet Shen står for Spesific Human Energy Nexus, som oversatt betyr «spesifikke menneskelige energiforbindelser/sammenhenger».

Behandlingsmetoden tar utgangspunkt i at det finnes et subtilt energifelt knyttet til menneskekroppen, som alt liv i kroppen er avhengige av. Metdoden er utviklet for å hjelpe til med problemer av mer psykisk art, og kan derfor ha innvirkning på fysiske plager som har årsak i det psykiske.

Shen terapi er en healingmetode utviklet i USA på 70-80-tallet. Grunnlegger er forsker, ingeniør og fysiker Richard Pavek. Etter å ha deltatt på en workshop om "subtile energier" ble interesse og nysgjerrighet vekket. Han gjorde oppdagelser som førte til at han ville studere dette feltet videre og det endte med etablering av behandlingsmetoden Shen Therapy, Shen terapi.

Behandlingen er først og fremst rettet mot følelsesmessige plager og lidelser. Behandlinge brukes for å frigjøre spenninger og fortrengte eller undertrykte følelser. «Somatisk affekt» er et viktig begrep i Shen-terapien og som defineres som «den del av den samlede følelsesmessige opplevelse/erfaring som oppfattes og sanses av den fysiske kropp».

Shen-terapi er en såkalt «hands-on» healing, hvor behandler legger sine hender på klientens kropp i noen bestemte mønstre.

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor lenge tilstanden eller plagen har eksistert. For noen er det tilstrekkelig med en behandling, mens andre vil trenge flere.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.

- Oppsøk kvalifisert behandler.
- Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekt.

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom 

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven) 

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Shen-terapeut, healer er ikke en beskyttet tittel.

En sertifiseringutdannelse er på mer enn 600 timer undervisning og praksis. Hovedsete for utdannelsen er i USA.

Utdanning/skoler a-å

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til kvalifisert behandler/pedagog og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no

---------------------------------------

Les mer om Healing
Referanse: NOU 1998:21