I behandling med laser er det gjerne en lavdosert laserterapi som brukes, såkalt LLLT - Low Level Laser Therapy. Laser er en slags ”lyskanon” som sender milliarder av fotoner (energi) som beveger seg i bølger. Cellene nyttegjør energien fra laserlyset og aktiverer kroppens egne reparasjonsmekanismer i kroppens vev etter skade.

Det hevde at kroppens naturlige evne til å lege forsterkes og immunforsvaret styrkes, da det overføres energi til cellene, som bidrar til økt energiproduksjon og en forbedret cellefunksjon.

Laserbehandling kalles også laserterapi og lasermedisin.

Laserbehandling er mest kjent siden 2000-tallet. Behandlingsmetoden brukes idag ved mange ulike helsesentre for forskjellige plager og problemer.

Biofysikeren Viktor Injushin i Alma Ata utviklet på begynnelsen av 1970-tallet den såkalte «myke laserterapi». Her anvender man laser av lav intensitet for å tilføre kroppen en spesifikk elektromagnetisk energi, mens man ved anvendelse av laser i kirurgien, benytter en laser av høy intensitet for å oppnå en brenneffekt.

Myk laserterapi med Helium-Neon-laser ble samtidig utviklet av professor Ecenhart Mester ved Semmelweiss-instituttet i Budapest. Han kunne blant annet vise at bestråling med denne laseren påvirket tilheling av sår.

Laserterapi brukes ved:

- Skader på kroppens vev, musker og sener
- Problemer i rygg, nakke, skuldre og knær
- Reumatiske lidelser
- Betennelser
- ”Frozen shoulder”, frossen skulder
- Herpes
- Hånd- og fotvorter
- Utbrudd av psoriasis og eksem
- Liggesår
- Sjas
- Arr

- Laserbehandling skal også å være effektivt ved alle former for skader i bevegelsesapparatet.
- Behandling med laser skal ha en smertestillende virkning, ettersom laserlyset frigir endorfiner, som er et smertestillende stoff kroppen selv produserer.
Laserlyset bidrar også til økt frigivelse av proteinet collagen, som bl.a. utnyttes ved hudlidelser og ved forebygging av rynker innen hudpleie.

"Myk laserterapi" brukes  også som Lysakupunktur. Behandlingen brukes som erstatter for nåleakupunktur i behandlingen av barn.

Behandlingen skjer vanligvis gjennom bruk av en slags penn som trykkes lett mot huden, eller holdes litt over det området på kroppen som skal behandles.

Ved å påvirke akupunkturpunktene på kroppen med laserlys, vil man kunne oppnå en akupunkturlignende virkning. Enkelte kan oppleve litt uro og varme på det behandlede området, men selve behandlingen har ingen bivirkninger og forbindes ikke med noen form for smerte.

Avhengig av hvor dypt et problem sitter og hvor stor overflate man behandler, tar en behandling alt fra noen minutter til en halvtime.

Vanligvis gjentas laserterapien et par ganger etter første behandling. Behandlingsforløp avtales med behandler.

Lavdosert laserbehandling har en lav energimengde, hvilket betyr at den ikke kan brenne eller skjære på samme måte som høyenergilaser kan. Allikevel kan lettere brenning på huden forekomme, dersom behandler er uforsiktig.

- Oppsøk kvalifisert behandler.
- Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekt.

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom 

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven) 

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Laserbehandler/laserterapeut er ikke en beskyttet tittel.

Behandling med laser kan foregå som opplæring av apparat for behandlere, eller det kan inngå i ommfattende utdanning innen kroppsterapi og manuelle behandlingseknikker, som massasje, fysioterapi mv.

Utdanning/skoler a-å

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til kvalifisert behandler/pedagog og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no