Fascien er et sterkt bindevev som brer seg i kroppen som et tre-dimensjonalt spindelvev, uten avbrytelse fra hode til tær. Fascien styrker, støtter, beskytter, og er en del av muskler, ben, nerver, organer og blodårer - fra de største strukturer i kroppen til det minste cellenivå. I behandling manipuleres huden forsiktig, for å lindre smerter og frigjøre følelsesmessige traumer.

Restriksjoner eller skader i fascien kan oppstå ved dårlig holdningsmønstre og asymmetri, ved skader og ulykker, små eller store, eller ved inflammatoriske tilstander og unormale spenningstilstander over tid. Det oppstår også betydelige forandringer i fascien ved operasjoner og andre arrvevtilstander, og dette kan skape betydelige dysfunksjoner og smertetilstander.

Betegnelsen Myofascial release ble først brukt av den amerikanske osteopaten Robert Ward i 1960-årene.
Metoden er basert på aspekter av osteopati, kraniosakral terapi, fysioterapi og rolfing.

*Les mer om Osteopati, Kraniosakralterapi, Fysioterapi, Bindevevsmassasje og Rolfing.

Intensjonen er å lindre smerter, frigjøre strukturelle blokkeringer, tilbakeføre funksjon og mobilitet og frigjøring fra tidligere emosjonelle traumer.

Behandlingsmetoden brukes blant annet i behandling av:
- Hodesmerter
- Migrene
- Whiplash
- Nakke
- Rygg og bekkenproblemer
- Smerte og dårlig bevegelighet i forbindelse med arrvev og skade

Fascialterapi søker å utvikle en bevegelig, symmetrisk og smertefri kropp gjennom forsiktig, helhetlig tilnærming.

Behandler bruker skånsomme trykk og strekk av bindevevet, i forbindelse med visualisering, palpering, mobilisering av mykvevet, berøring av triggerpunkter og kraniosakral manipulasjon.

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor lenge tilstanden eller plagen har eksistert.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.

- Akutte betennelser, lokale infeksjoner eller svulster kan forverres av manuelle behandlingsteknikker.

Oppsøk kvalifisert behandler.
Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekt.

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom
 

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)
 

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Fascialterapeut - Bindevevsterapeut er ikke en beskyttet tittel.

Behandling av bindevev kan inngår i utdanneles innen massasje og kroppsterapi.

Se oversikt Utdanning/Skoler a-å

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til kvalifisert behandler og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no