En klinisk ernæringsfysiolog har sin kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og helse. Kliniske ernæringsfysiologer arbeider med behandling av kostholdsrelatert sykdom og tilstand og med forebygging av livsstils sykdommer, som regel i henhold til Statens ernæringsråd.

Fysiologi er læren om hvordan levende organismer og deres organer og celler fungerer. Ernæringsfysiologien søker å forklare hvordan funksjoner rundt ernæring foregår og reguleres og tilpasser kostholdet individuelt til den enkelte pasient.

Behandler arbeider ofte ved sykehus, men kan også jobbe ved kommunale frisklivssentraler, privat klinikk eller være tilknyttet matindustri mv. I tillegg til å gi råd og veiledning om kostholdet har en ernæringsfysiolog kunnskap om blant annet ernæring i ulike kulturer, om ernæring for ulike aldersgrupper, for gravide, for idrettsutøvere mv.

Hva er forskjellen mellom klinisisk ernæringsfysiolog, ernæringsfysiolog og kostholdsveileder/ernæringsterapeut?
Man skiller mellom en Klinisk ernæringsfysiolog og Ernæringsfysiolog. Utdanning i klinisk ernæring er 5-årig på masternivå. Klinisk ernæringsfysiologer kan behandle pasienter på sykehus og har status som helsepersonell autorisasjon fra Helsedirektoratet.

En klinisk ernæringsfysiolog arbeider gjerne i tråd med offenlige helseråd:

Regjeringen: Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017–2021) pdf

Helsedirektoratet: Helsedirektoratets kostråd pdf, (utgitt i 2015)

Men en klinisk ernæringsfysilog kan også ha tilegnet seg kunnskap fra ulike tradisjoner innen Kost og ernæring

Tittelen Ernæringsfysiolog tildeles ikke lenger, men er fortsatt beskyttet for dem som har en bachelorgrad - 3 årig utdanning, fra Universitetet i Oslo. Dette studiet, som inneholdt generell ernæringslære, ble nedlagt og nytt studieløp i ernæring ble etablert. Ernæringsfysiologer arbeider for eksempel med forebyggende helsearbeid og veiledning ved spesielle ernæringsbehov.

Andre behandlere innen kostveiledning/ kostholdsveiledning/ ernæringsterapi kan ha egne tilnærminger til kosthold og ernæring basert på forskjellige teorier. Det finnes egne kurs og utdanningsforløp ved private aktører, som kan gi studiepoeng og kompetanse til å veilede personer som ikke har alvorlig sykdom, innen kosthold og ernæring.

Her kan du lese om: Kostveiledning/kostholdsveiledning/ernæringsterapi

Vitamin- og mineralterapi

Tittelen ernæringsfysiolog ble beskyttet i 1982 og var knyttet til den tidligere grunnutdanningen i generell ernæringslære ved Universitetet i Oslo. Det siste kullet ernæringsfysiologer ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 1997. Samtidig etablerte universitetet utdanningen i klinisk ernæring, som git tittelen «klinisk ernæringsfysiolog», som fra 2003 har hatt vært et 5-årig profesjons-masterstudium.

I 2005 ble det etablert studium i klinisk ernæring ved Universitetet i Bergen. Ved UiT Norges arktiske universitet har det vært utdanning i klinisk ernæring siden 2016, men dette studiet gir ikke tittelen ernæringsfysiolog/klinisk ernæringsfysiolog.

- Livsstilsykdommer
- Vektregulering- overvekt og undervekt
- Tarm og mageproblematikk
- Graviditet og amming
- Prestasjonsfremmende ernæring
- Cøliaki
- Diabetes
- Spiseforstyrrelser
- Metabolske sykdommer
- Spiseproblemer eller sviktende tilvekst hos barn og
- Matallergier
- Forebygge sykdom relatert til kosthold
- Overvekt, undervekt
- Ernæring i andre kulturer og land
- Ernæring for ulike aldersgrupper og gravide
- Ernæring for idrettsutøvere osv.

En klinisk ernæringsfysiolog kartlegger og vurderer klientens behov basert på sykehistorie, vekt, høyde, blodprøver, nåværende kosthold mv.

Behandling kan gå ut på å sette klienten på spesialkost, næringsdrikker eller intravenøs næring. Opplæring av pårørende, barnehager, skoler og helsepersonell kan inngå.

 

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor lenge tilstanden eller plagen har eksistert. En førstegangskonsultasjon kan for eksempel vare en time med påfølgende oppfølging.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Man kan ha allergi for enkelte matvarer og bivirkninger kan være alt fra ubehag til i værste fall dødelig.

- Oppsøk kvalifisert behandler.
- Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
- Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven) 

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Ernæringsfysiolog, Klinisk ernæringsfysiolog er en beskyttet tittel.

Tittelen Ernæringsfysiolog tildeles ikke lenger, men er fortsatt beskyttet. Bare de som har fått tittelen da denne kunne tildeles, kan bruke tittelen Ernæringsfysiolog, men disse er ikke autorisert helsepersonell.

Hvis man oppsøker en behandler/veileder som ikke er helsepersonell og jobber utenfor helsetjenesten gjelder Lov om Alternativ Behandling.

Det er kun behandlere som er autorisert helsepersonell som ha lov til å behandler alvorlig sykdom, men andre behandlere har anledning til å lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdommen eller lidelsen eller bivirkninger av gitt behandling, eller som har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse.

 

Kliniske ernæringsfysiologer har en 5-årig utdanning på mastergradsnivå og er som eneste ernæringsfaglig utdannet som autorisert helsepersonell. Profesjonsstudie i klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo eller bachelor i human ernæring og master i klinisk ernæring ved Universitetet i Bergen.
(Fra høsten 2016 ble det også tilbud om utdanning innen ernæring ved Universitetet i Tromsø, dvs. bachelor i ernæring, som evt. kan påbygges til en master i klinisk ernæring).

Kostholdsveiledere, kostveiledere/ernæringsterapeuter har egne utdanningsforløp eller kurs ved private skoler, høyskoler eller annet, som gir kompetanse til å veilede personer som ikke har alvorlig sykdom. Noen av disse utdanningsforløpene gir studiepoeng.
Bakgrunnen til den enkelte behandler kommer fram på behandlerens profilside, Behandler

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til kvalifisert behandler/pedagog og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no