Behandling er basert på terorien om ECIWO-biologi. Ordet ECIWO er en forkortelse for: ”Embryo Containing Information of the Whole Organism”, som betyr at hver eneste celle i kroppen inneholder informasjon om hele organismen. Dette forholdet gjør seg også gjeldende på høyere nivåer av organisk struktur, både hos dyr, planter og mennesker. Eciwo omtales også som mikrosystemer.

ECIWO er knyttet opp mot behandlingsmetoder som soneterapi, - hånd- og fotsoneterapi, refleksologi, øreakupunktur og lignende metoder, som neseakupunktur, ankelakupunktur, skalleakupunktur mv. Disse metodene har fått et nytt teoretisk grunnlag gjennom ECIWO-biologien og klassifiseres dermed som bioholografiske metoder.

Det var den kinesiske professoren Yingqing Zhang som gjennom forskning kom frem til forholdet mellom kroppens celler og organsimen som helhet, og i 1973 ga han ut en bok om dette. Zhang var professor i biologi, og han fikk både forskere og leger innen medisin, agronomi, biologi og akupunktur til å arbeide ut ifra hans teori.

I senere tid ble det funnet gamle skrifter i Tibet som omtalte den samme behandlingsformen, noe som gjorde Zhangs arbeid og forskning til en gjenoppdagelse. Enkelte hevder også at de gamle skriftene beviser at ECIWO er den opprinnelige akupunkturen, og at alle andre grener av akupunktur har sitt utspring fra dette.

ECIWO har blitt brukt i behandlingen av en rekke plager, skader og sykdomstilstander som blant annet:
Hjernerystelse, migrene, søvnløshet, anoreksi, tannverk, diabetes, hjerte- og karsykdommer, lungekreft, reumatisme, sterilitet, idrettsskader, leverkreft, magekramper, kronisk diaré, angst, hepatitt, magesmerter, dysenteri, rennende nese, nevroser, hemoroider, forstoppelse, svimmelhet, forstuelser, reisesyke, tonsillitt (betennelse i mandlene), faryngitt (betennelse i svelget), sløvhet/døsighet, vevsskader m.m.

ECIWO-biologi og er knyttet opp mot metoder som soneterapi, fotsoneterapi, refleksologi, øreakupunktur og lignende metode. Behandling utøves ved berøring, punktmassasje eller nåler.

Mange klienter kan merke en virkning eller forandring allerede etter en behandling. Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor lenge tilstanden eller plagen har eksistert.

Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Behandlingen kan være smertefull, men vil likevel i de fleste tilfeller oppleves av pasienten som en «lettelse». Reaksjoner etter behandlingen oppstår vanligvis behandlingsdagen eller dagen etter og kan medføre en forverring av de symptom som fra før er aktive. Ellers kan man oppleve generelle symptom som hodepine, tretthet, diare, svetting, utsondring fra slimhinner og økt vannlating. Disse symptomene er forbigående og tolkes som tegn på at kroppens selvhelbredende system er stimulert og at det skjer en avgiftning.

- Oppsøk kvalifisert behandler.
- Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.

ECIWO-biologien sies å kunne gi oss et bedre vitenskapelig grunnlag for alternative behandlingsmetoder som blant annet soneterapi og akupunktur, og skape en økt vitenskapelig forståelse om organsimens evne til selvhelbredelse. ECIWO-biologien kan derfor være et eksempel på hvordan vi med enkle og praktiske metoder kan påvirke kroppens selvhelbredende krefter.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekten ihh "dobbel blind forskning".

Forskningen, som samlet omfatter mer enn en million pasienter, viser imidlertid gode resultater med ECIWO-behandling.

På flere kongresser både i Kina og internasjonalt (Singapore 1990, Oslo 1992 og Los Angeles 1996) har det blitt lagt frem en rekke store vitenskapelige undersøkelser med dokumentasjon på at metoden har gitt gode resultater ved behandling av en rekke sykdommer.

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom
 

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven) 

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Eciwo kan inngå i utdanning innen akupunktur, soneterapi, refleksologi mv.

Utdanning/skoler

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne kvalifisert behandler og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no