Hensikten med avspenningsterapi er å få kontakt med egen kropp og erfare hvordan kroppen fungerer i samspill med psyken og omgivelsene.

Behandlingsmetoden baserer seg på et helhetlig menneskesyn, det vil si at kropp, psyke og ånd sees som en enhet. Sammenhengen mellom smerter, spenninger, pust og øvrig liv bevisstgjøres.

Utøver skal ha en forståelse for kroppslige reaksjoner og psykiske sammenhenger, og hjelpe klienten til å få en dypere forståelse av sine kroppslige symptomer der hvor dette er aktuelt.

Behandleren skal utvise omsorg, empati og tilstedeværelse og ha respekt for at hvert menneske er unikt. Terapien skal ha fokus på det enkelte menneskets selvverd og ressurser, men også gi rom for uforutsigelige reaksjoner og følelser.

Avspenningsterapi er utviklet i Danmark, innenfor faget avspenningspedagogikk og psykomotorikk.

Behandlingen er brukt bl.a ved:
- Spenningslidelser og stress
- Psykosomatiske sykdommer som mage/tarmproblemer og astma
- Smerter i muskel/skjelettsystemet
- Hodepine og migrene
- Overfladisk pust
- Lettere angst og dårlig selvbilde
- Som en generelt helseforebyggende behandling

Under kroppsbehandlingen benytter behandler bestemte grep i musklene som regulerer spenningstilstanden både i musklene og nervesystemet. Hele kroppen behandles.

Samtalen har fokus på det klienten opplever under behandlingen eller som klienten selv ønsker å snakke om. Behandler veileder i enkle øvelser som fremmer nærvær, dypere pust, grounding/jordforbindelse og bedre sirkulasjon. Bevegelsene er enten aktive  - utføres av klienten eller passive  - utføres av behandler.

Hvor lang behandlingstid man trenger avhenger av flere forhold og hvor omfattende tilstanden eller plagen er.
Det kan være hensiktsmessig å avtale et forløp med behandler og gjøre opp status underveis.

Det er ikke kjente bivirkninger av metoden.

– Oppsøk kvalifisert behandler.
– Ta kontakt med din behandler/terapeut/veileder ved behov etter en konsultasjon.
– Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekten.

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom
 

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)
 

Avspenningsterapeut ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som tilby alternativ behandling og er registrert i Brønnøysundregistrene oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.
På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i Brønnøysundregistrene, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> Søk her (navn, metode, sted oa.): behandler.no

Metoden er en kroppsbehandling utviklet i den danske, psykomotoriske tradisjonen. Det er for tiden ingen som tilbyr utdanningen i Norge.

Forøvrig kan det være tilsvarende utdannelser innen kroppsterapi, massasjeterapi og psykoterapi.

Utdanning/skoler

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til kvalifisert behandler og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no