Sentralt i den antroposofiske medisinen er et menneskebilde hvor mennesket sees som et tenkende, følende og handlende vesen, og sykdom er en prosess som kan lede til større selvinnsikt, harmoni og frihet.

Sykdom kan være en utfordring til å gjøre noe med livet sitt og i noen tilfeller kan det være riktig å vektlegge muligheter for personlig vekst der sykdom rammer menneskets mangfoldighet.

Det biografiske vektlegges sterkt i samtalen med pasienten, blant annet for å virke bevisstgjørende på totalsituasjonen. Det er legens oppgave å lede denne prosessen.

Utøvere av antroposofisk medisin mener at felles evolusjon gir slektskapet mellom organismen og sykdom og dyr, planter og mineraler. Dette gir grunnlaget for bruk av legemidler.

I følge antroposofisk tankegang har mennesket tre overordnede funksjonssystemer: Sansenervesystemet, stoffskiftesystemet og det rytmiske system. De samme systemene finnes igjen i alt organisk materiale (planter og dyr). Ubalanse i disse systemene fører til sykdomstilstander. Ved behandling prøver en å bringe disse systemene i balanse.

Det er viktig å leve i harmoni med de mange sykluser og rytmiske prosesser som kommer til uttrykk til ulike tider av døgnet, uken, måneden og året, og at det også er viktig å leve i samsvar med både sine egne rytmer og ytre rytmer for å ha et best mulig grunnlag for helbredelse og opprettholdelse av helse.

Antroposofisk medisin har sitt utspring i samarbeidet mellom Rudolf Steiner og leger i begynnelsen av 1920-årene. Rudolf Steiner (1829-1910) var en østerriksk filosof, Goetheforsker, kunstner, pedagog, dramatiker og esoteriker.

Den antroposofiske bevegelsen har størst utbredelse i Tyskland, men det finnes utøvere av antroposofisk medisin i nesten alle europeiske land, samt i land på det amerikanske kontinent og i Oceania. I Sverige finnes Nordens eneste antroposofiske sykehus, Vidarklinikken.

Behandlingen brukes for en rekke lidelser, plager og problemer.

Antroposofisk legekunst kombinerer antroposofisk medisin, tradisjonelle og komplementærmedisinske diagnose- og behandlingsmetoder. Samtalen er en vesentlig del av en konsultasjon.

Metoder kjent fra alternativ behandling som brukes i antroposofisk medisin er: Hydroterapi, massasje, kunstterapi som modellering, maling, musikkterapi og eurytmi.

I tillegg til vanlige farmasøytiske preparater, benytter antroposofiske leger medisiner som har til hensikt å stimulere kroppsfunksjoner, aktivisere motstandskraften og styrke organismens regenerasjonsprosesser. Enkelte er, som homeopatisk medisin, potensert, andre er basert på urter.

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hva slags lidelse som behandles og hvor lenge man har hatt lidelsen.

Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Medikamenter fra legemiddelindustrien har som regel bivirkninger, noen ganger mindre alvorlige, andre alvorlige, avhengig av type medikament.

Behandlingsmetodene kjent fra alternativ behandling kan ha forbigående bivirkninger, som forsterket symptom, svimmelhet, kvalme.

Oppsøk kvalifisert behandler.
Vær oppmerskom på at urter kan forstyrre opptak av legemidler.
Ta alltid kontakt med legen ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekten.

*En svensk undersøkelse fra 2014 viser at antroposofisk medisin kan være gunstig for smertepasienter. Det var forskere ved Karolinska institutet, Integrative care science center og Göteborgs Universitet som gjorde en sammenligning av konvensjonell og antroposofisk behandling av smertepasienter. Den viser at det er mye å hente på å tilby denne pasientgruppen behandling utover det konvensjonelle helsetilbudet og reseptbelagte legemidler.
Pasienter som ble behandlet på det antroposofiske sykehuset Vidarkliniken i Järna i Sverige, hadde etter tre måneder halvert sitt behov for smertestillende legemidler. Tilsvarende gruppe som fikk konvensjonell behandling hadde istedenfor fordoblet inntaket av medisiner.
Opposite Drug Prescription and Cost Trajectories following Integrative and Conventional Care for Pain – A Case-Control Study

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven) 

- Lov om alternativ behandling er gjeldende, forøvrig:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

Ellers er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Antroposofisk medisin utøves av leger med vanlig medisinsk universitetsutdannelse, som har antroposofien som et eget øvelsesfelt.

Legene samarbeider med behandlere som har forskjellige spesialutdannelser i antroposofiske behandlingsmetoder som sykepleie, massasje, badeterapi/hydroterapi, kunstterapi og helseeurytmi.

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til kvalifisert behandler og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no