Akupressur søker å stimulere kroppens egne krefter til helbredelse. I likhet med akupunktur jobber behandleren utifra teorien om å balansere kroppens energistrøm ved å stimulere bestemte punkter på kroppen.

I behandling brukes tommel og fingertupppressur på punktene. Det finnes også akupressurarmbånd, armbånd med spesielle trykkinnretninger, som i enkelte tilfeller benyttes. Akupressur brukes også i egenbehandling.

 

Metoden har sin opprinnelse i Østen og er en gammel teknikk som brukes på samme måte som Akupunktur, men uten nåler. Nøyaktig når man begynte med akupressur vet man ikke. Akupressur er en del av Tradisjonell kinesisk medisin -TKM. I følge den kinesiske medisinen oppstår sykdom som følge av en ubalanse i energiflyten i kroppen.

Akupressur brukes forebyggende og kan være til hjelp ved mange forskjellige plager. Ved ubalanse i kroppens energistrøm, kan symptomer med forskjellig uttrykk oppstå. Akupressur benyttes for å gjenopprette balansen i energistrømmen og brukes ved symptomer og plager som:

- Muskel- og skjelettplager
- Revmatisme
- Stress
- Tretthet
- Søvnløshet
- Hodepine og migrene
- Depresjon
- Nervøsitet
- Høyt blodtrykk
- Kvalme
- Fordøyelsesplager
- Pollenplager
- Kvinnesykdommer

I forbindelse med første konsultasjon vil behandler stille spørsmål om klientens kosthold, livsførsel, arbeidssituasjon, helse, forhold til venner og familie osv. Noen behandlere måler pulsen på håndleddene på samme måte som i akupunktur, samt tungediagnostikk. Hensikten er å danne seg et bilde av personens energitilstand.

Behandlingen foregår med klærne på, liggende på en benk for mest mulig avspenning. Behandlingen kan også foregå sittende på en stol. Behandleren trykker på bestemte punkter på kroppen, dvs. stimulerer akupunkturpunkter med fingrene eller f.eks. akupressurarmbånd.

Noen behandlere gir også kortere behandlinger for bestemte formål, som f.eks. kvalme, generell velvære, avspenning, renselse eller for vital energi og livskraft. Dette kan være behandlinger som varer fra 10-15 minutter.

Mange akupunktører bruker akupressur som en del av behandling. Det sies at den også er egnet til selvbehandling av mindre plager som hodepine og kvalme.

Mange klienter kan merke en virkning eller forandring allerede etter en behandling. Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor lenge tilstanden eller plagen har eksistert. Smerter i forbindelse med akutte lidelser kan f.eks. lindres forholdsvis raskt.

Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Det er ikke kjente alvorlige bivirkninger av metoden. Punktene som det trykkes på i behandling kan i enkelte tilfeller kjennes litt ømme og man kan oppleve å bli litt kald under behandlingen og at smerte forflytter seg.

Man kan også oppleve smerte og hevelse hvis det er brukt et akupressur armbånd som er for stramt.

Oppsøk kvalifisert behandler.
Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.

Forskning har bekreftet at akupressur kan ha effekt, men forsøk på å bevise meridianer som energikanaler utifra Vestens skolemedisinske synspunkt har man ikke klart.

I Norge er det bl.a gjort forskning på akupressur mot svangerskapskvalme (NAFKAM 2005), som viser positive resultater. Akupressur blir derfor tatt med i retningslinjene for svangerskapsomsorg (Sosial- og helsedirektoratet).

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom 

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.
Akupressør er ikke en beskyttet tittel.

Man kan ta en utdanning til akupressør ved forskjellige skoler i Norge. Varigheten på utdanningen varierer fra kurs over 2 helger til utdanning over 2,5 år.
Utdanningen inngår også ved flere akupunkturstudier

Skoler som tilbyr utdanning i Akupressur - Akupunktur

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til kvalifisert behandler og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no


Relatert:
Hva er Akupunktur
Hva er Anma, Energimassasje
Hva er Tradisjonell kinesisk medisin -TKM