I Behandling med Access Bars berøres 32 punkter på hodet. Bars, dvs. "sperrene", går igjennom og rundt hodet. Disse punktene representerer ulike områder i livet som: glede, kreativitet, penger, kontroll, seksualitet, takknemlighet, sorg, helbred og mer. De omfatter og rommer tanker, følelser, sinnstemninger, ideer og overbevisninger vi har på disse områdene.

Ifølge utøvere frigjør Bars-behandlingen den elektromagnetiske ladningen som blir lukket inn i hjernen av tankene, følelsene og emosjonene man har lagret gjennom livstider. Access Bars skal hjelpe med å gi slipp på uhensiktsmessige tankemønstre.

Ifølge utøvere gir man seg seg  - ved å "kjøre Bars", mulighet til å gi slipp på eller nøytralisere det som begrenser, og de tankene som holder en tilbake og som får en til å fungere på autopilot. "Nesten som en rens av uhensiktsmessige programmer på hard-disken".

Access Consciousness og Access Bars ble grunnlagt av amerikaneren Gary M. Douglas i 1990. På bakgrunn av en interesse for å jobbe med bevissthetsendring og et ønske om å skape en forandring i verden, utviklet han metoden Access Bars, som i dag er etablert i mange land. Gary M. Douglas er forfatter, internasjonal taler og forretningsmann.

Behandling med Access Bars skal rydde opp i holdninger og tankesett, slik at man blir kvitt det som holder en tilbake i livet.

Metoden har blant annet blitt brukt ved:
- Stress og unødig tankespinn
- Søvnproblemer
- ADHD
- Hodepine
- Angst
- Konsentrasjonsvansker

Tilbakemeldinger har rapportert om:
- Bedre helse
- Endring av søvnproblematikk
- Vekt-endring
- Bedring i forhold og samliv
- Endring av tanker om penger

- Bedring av PTSD
- Bedring av konsentrasjonsvansker
- Mindre stress og tankekjør

Under behandling med Access Bars ligger man på en behandlingsbenk, mens behandler lett berører punktene på hodet, sittende bak en. Det er opp til den som mottar behandling om behandling skal foregå i stillhet eller om man som klient vil snakke om det som opptar en. Behandlingen kan oppleves som en forsiktig massasje.

En behandling kan vare rundt halvannen time.

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor omfattende tilstanden eller plagen er.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.
Lett, forbigående hodepine kan forekomme etter behandling.

Ifølge utøvere kan man ha behov for søtt og salt, samt drikke ekstra vann, som et resultat av den elektromagnetiske utladningen. Dette for å unngå lett hodepine.
- Oppsøk kvalifisert behandler.
- Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
- Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekt.

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom 

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven) 

 

Access Bars er et registrert varemerke. Det betyr at sertifisering er påkrevd for å arbeide med metoden. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som tilby alternativ behandling og er registrert i Brønnøysundregistrene oppfyller visse fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.
På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i Brønnøysundregistrene, samt annen bakgrunnsinformasjon.
Søk her på navn, metode, sted osv: behandler.no

Utdanning i Access Bars kan foregå som et kurs over en dag av sertifiserte lærere. Utøver får manual, kursbevis og kart over punktene og kan tilby behandling i ettertid. Mange utøvere har Access Bars som en tilleggsutdannelse.

Utdanning/skoler a-å

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til kvalifisert behandler/pedagog og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no