EFT, Emotional Freedom Techniques er basert på kunnskap om kroppens energisystem. Metoden tar utgangspunkt i at årsaken til negative følelser er en forstyrrelse i energisystemet. Metoden er omtalt som en form for akupunktur for følelsene. EFT er en behandlingsmåte for psykiske såvel som enkelte fysiske lidelser.

EFT er utviklet siden 1991 i USA av Gary Craig (f.1940). Craig er utdannet ingeniør, og har bakgrunn i NLP (Nevro Lingvistisk Programmering) og TFT (Tankefeltterapi).
Metoden er en videreutvikling av Tankefeltterapi.

Det finnes idag utøvere av metoden over hele verden. Behandling tilbys av psykologer og kvalifiserte behandlere, men også av personer som har tatt ett enkelt kurs i metoden.

EFT har blant annet blitt brukt ved:
- Traumer
- Misbruk
- Stress
- Angst
- Frykt
- Fobier
- Depresjoner
- Sorg
- Avhengighet
- Fysiske symptomer som hodepine, smerter og pustevansker

Behandleren banker på en serie punkter på kroppen med fingertuppene for å stimulere meridianpunkter, også kjent som akupunkturpunkter, mens klienten fokuserer på problemet, lidelsen.

EFT kan inngå både i korttidsterapi og som et element i et mer langsiktig behandlingsopplegg.

I behandlingsforløpet vil behandler søke å finne alle hendelser i klientens liv som kan forårsake unødvendige spenninger for så å behandle disse en etter en.

Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Det er ikke kjente bivirkninger av metoden. Man kan oppleve en midlertidig økning i følelsesmessig intensitet ved bearbeiding av traumer, sorg og angst i forbindelse med behandlingen.

Oppsøk kvalifisert behandler.
Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.

Det har blitt gjort flere studier om bruk av EFT i behandling siden 1991. Selv om EFT har vist mange gode resultater finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekten.

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven) 

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Utdanning/kurs tilbys i Norge.
Grunnkurs kan gå over 2-3 helger.
Det tilbys også videregående kurs og oppfølgingkurs som er temabaserte.
Det finnes egne kurs for psykologer.

Her finner man skoler som tilbyr utdanning/kurs i Emotional Freedom Techniques - EFT

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne kvalifisert behandler og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no