Her finner du din behandler, terapeut, veileder, trener for dine behov.

Søk etter kvalifisert behandler!

 

Energibehandling & Energiarbeid

Nedenfor finner du en oversikt med behandlingsmetoder som innebærer energiarbeid på ulike måter.

Noen behandlere behersker flere behandlingsmetoder. På behandleroversikten vil man både finne utøvere som har en fullstendig utdannelse innen et bestemt felt og behandlere med bakgrunn som helsepersonell og evt. tilleggsutdannelse i alternative behandlingsmetoder. Hver behandler har egen profilside, med opplysning om bakgrunn og erfaring.

Dame ligger på behandlingsbenk med lukkede øyne og en behandler holder hendene en kort avstand rett over kroppen.

Å motta Access Bars innebærer berøring av 32 punkter på hodet. Målet er å å gi slipp på det som begrenser og tanker som holder en tilbake. 

Aditi er en metode for energibalansering, hvor ubalanser bearbeides slik at kroppen skal komme i en tilstand hvor naturlige, helbredende krefter får virke.

Akupressur er en behandlingsmetode hvor man trykker på bestemte punkter på kroppen for å opprettholde balanse, god helse og lindre sykdom.

Akupunktur består i å stikke tynne nåler gjennom huden på bestemte steder på kroppen for å forebygge eller behandle sykdom og for å bedøve eller lindre smerte.

Bygger på antroposofisk filosofi og utøves i hovedsak av leger. I tillegg til vanlige skolemedisin med farmasøytiske preparater, benyttes antroposofiske medisiner og andre behandlingsmetoder.

Et gammelt, omfattende medisinske system som omfatter hele menneskets tilværelse, både fysisk, mentalt, emosjonelt og åndelig.

Blomstermedisin skal tilføre blomstens «energetiske kvaliteter», for å aktivere de selvhelbredende kreftene og gi balanse. Dr. Bachs Blomstermedisin er mest kjent, men det finnes også Australsk blomstermedisin.

Bowen er en manuel, massasjelignende behandling, som skal gi kroppen informasjon den trenger for å finne tilbake til optimal helsetilstand.

Buqi er et energibasert healing- og behandlingssystem som er blitt utviklet fra blant annet Tradisjonell kinesisk medisin og Taijiquan trening.

ECIWO-behandling er basert på terorien om ECIWO-biologi. Tanken bak er at hver eneste celle i kroppen inneholder informasjon om hele organismen.

EFT - Emotional Freedom Techniques er er en metode innen psykoterapi, som baserer seg på kunnskap om kroppens energisystem. Behandling utøves ved banking med fingrene på en serie punkter på kroppen.

EMDR er en metode innen psykoterapi og energipsykologi, hvor bevegelse av øynene spiller en vesentlig rolle. Metoden er særlig kjent innen bearbeding av traumatiske opplevelser.

Enhetsterapi bygger på en syntese av intuitiv energiforskning, medisinsk vitenskap og utvalgte elementer i komplementære metoder.

Ersdalmetoden er en form for soneterapi - fotsoneterapi, som er basert på et system hvor forskjellige soner på kroppen avspeiler alle kroppens indre organer, knokler, skjelett og nervesystem.

Healing betyr "å gjøre hel" og har forskjellige forklaringsmodeller og tradisjoner. Ved hjelp av energi eller kraft skal klienten hjelpes til å komme i balanse.

Homeopati er en helhetlig behandlingsform. Målet med behandling er, i tillegg til å fjerne lokale sykdomssymptomer, å styrke pasientens generelle tilstand.

Hulda Clarks metode har som utganspunkt at de fleste sykdommer skyldes mikrober og forurensning. Behandling går ut på å rense kroppen ved hjelp av ulike teknikker.  

I krystallterapi eller steinterapi, plasseres de ulike krystallene bestemte steder på kroppen eller man bærer dem på seg over tid. Steiner og krystaller brukes for å løse blokkeringer og harmonisere bioenergetiske systemer.

Behandling med laser brukes blant annet ved muskel og vevskader. Laserterapi er konsentrert energi hvor laserlyset trenger dypt ned i vevet, helt inn til den enkelte celle.

Lysakupunktur - eller fargepunktur er en behandlingsmetode hvor man gjennom et instrument retter farget polarisert lys mot akupunkturpunkter og meridianer.

Lys- og fargeterapi spenner over et spektrum av forskjellige metoder med grunnlag i ulike teorier, nyere hjerneforskning og utviklingen i biofysisk forskning.

Magnetterapi har som hovedmål å behandle kroppens kretsløp for å oppnå balanse. Det brukes forskjellige apparater og gjenstander for å oppnå et magnetfelt av bestemte styrker og frekvenser.

NLP - Neuro Lingvistisk Programmering er en adferdsmodell som inneholder en rekke ferdigheter og teknikker. Metoden er særlig kjent som redskap i coaching, psykoterapi og energipsykologi.

Et gammelt japansk healingssystem. Metoden skal gi mulighet til å åpne opp for en universell energi, ved en innvielse gitt av en Reiki-lærer.

En form for healing, som først og fremst er rettet mot følelsesmessige problemer. Ordet Shen står for Spesific Human Energy Nexus.

En metode innen energipsykologi og en selvhjelpsmetode, hvor man bruker tankefeltterknikker ved problematiske følelser.

Øreakupunktur, Auriculoterapi er basert på teorien om at hele kroppen gjenspeiles i det ytre øret. Ved å stimulere bestemte punkter i øret kan man behandle og forebygge.